نمایش 1–18 از 43 نتیجه

الکتروموتور استریم

الکتروموتور 0.55 کیلووات استریم چین تکفاز

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-1-3-1-2
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور 1 اسب 0.75 کیلووات استریم چین تکفاز

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-1-3-1-1
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور 1.5 اسب 1.1 کیلووات استریم چین تکفاز

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-1-3-1
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور 200 کیلووات 275 اسب چینی استریم چدنی

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-1-6
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور 30 اسب 22 کیلووات استریم Stream چین پوسته چدن

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-2-8-3-8
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور 4 اسب سه فاز استریم Stream پوسته چدن در قاب بغل

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-2-8-3-1
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور عمود نصب استریم STREAM چینی سه فاز مدل VHS

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-1-10-9
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور عمودی 125 اسب 90 کیلووات استریم STREAM

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-1-10-4
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور عمودی 150 اسب 110 کیلووات استریم STREAM

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-1-10-8
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور عمودی 175 اسب استریم STREAM

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-1-10-13
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور عمودی 200 اسب استریم STREAM

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-1-10-12
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور عمودی 25 اسب 18.5 کیلووات استریم STREAM مدل VHS

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-1-10-1
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور عمودی 250HP استریم STREAM VHS

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-1-10-11
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور عمودی 270HP استریم STREAM مدل VHS

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-1-10-10
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور عمودی 30 اسب 22 کیلووات استریم STREAM مدل VHS

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-1-10-3
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور عمودی 40 اسب 30 کیلووات استریم STREAM مدل VHS

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-1-10-2
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور عمودی 50 اسب 37 کیلووات استریم STREAM

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-1-10
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور عمودی 60 اسب 45 کیلووات استریم STREAM

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-1-10-7
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000