نمایش 1–18 از 53 نتیجه

الکتروموتور خارجی | اروپایی و آمریکایی

الکتروموتور الکا ELK سه فاز 0.33 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

2/295/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور الکا ELK سه فاز 0.5 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

2/295/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-16
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور الکا ELK سه فاز 0.75 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

2/395/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-2-4
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور الکا ELK سه فاز 1 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

2/895/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-2-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور الکاELK سه فاز 0.25 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

2/495/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-11
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور الکاELK سه فاز 1.5 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

3/095/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور الکاELK سه فاز 10 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

11/995/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور الکاELK سه فاز 10 اسب پوسته چدن

موجود در انبار

25/595/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-9
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور الکاELK سه فاز 100 اسب پوسته چدن

موجود در انبار

127/995/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-9-5
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور الکاELK سه فاز 110 کیلووات 150 اسب

موجود در انبار

تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-9-10
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور الکاELK سه فاز 125 اسب پوسته چدن

موجود در انبار

134/495/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-9-12
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور الکاELK سه فاز 132 کیلووات 180 اسب

موجود در انبار

تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-8-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور الکاELK سه فاز 15 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

20/195/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-8
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور الکاELK سه فاز 15 اسب پوسته چدن

موجود در انبار

23/295/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-9-4
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور الکاELK سه فاز 160 کیلووات 220 اسب

موجود در انبار

تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-9-9
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور الکاELK سه فاز 2 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

4/345/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-2-10
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور الکاELK سه فاز 20 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

21/995/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-7
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور الکاELK سه فاز 20 اسب پوسته چدن

موجود در انبار

25/195/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-9-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange