نمایش 1–18 از 53 نتیجه

الکتروموتور خارجی | اروپایی و آمریکایی

الکتروموتور الکا ELK سه فاز 0.33 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

23.000.00027.000.000
کد کالا: 381502-1-9
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروموتور الکا ELK سه فاز 0.5 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

23.000.00029.000.000
کد کالا: 381502-1-16
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور الکا ELK سه فاز 0.75 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

24.000.00033.000.000
کد کالا: 381502-2-4
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور الکا ELK سه فاز 1 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

29.000.00040.000.000
کد کالا: 381502-2-3
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 0.25 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

25.000.000
کد کالا: 381502-1-11
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 1.5 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

31.000.00046.000.000
کد کالا: 381502-1-5-1
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 10 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

120.000.000224.000.000
کد کالا: 381502-1-9-2
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 10 اسب پوسته چدن

موجود در انبار

256.000.000
کد کالا: 381502-1-9-9
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 100 اسب پوسته چدن

موجود در انبار

1.122.000.0001.280.000.000
کد کالا: 381502-1-9-9-5
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 110 کیلووات 150 اسب

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-9-9-10
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 750, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 125 اسب پوسته چدن

موجود در انبار

1.165.000.0001.345.000.000
کد کالا: 381502-1-9-9-12
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 132 کیلووات 180 اسب

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-9-8-1
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 750, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 15 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

233.000.000272.000.000
کد کالا: 381502-1-9-8
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 15 اسب پوسته چدن

موجود در انبار

202.000.000240.000.000
کد کالا: 381502-1-9-9-4
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 160 کیلووات 220 اسب

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-9-9-9
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 750, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 2 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

43.500.00056.000.000
کد کالا: 381502-2-10
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 20 اسب پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

252.000.000273.000.000
کد کالا: 381502-1-9-7
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور الکاELK سه فاز 20 اسب پوسته چدن

موجود در انبار

220.000.000243.000.000
کد کالا: 381502-1-9-9-3
Brand

ELK

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000