نمایش دادن همه 8 نتیجه

الکتروموتور پوسته آلومینیوم ارسم

الکتروموتور 5 اسب 3.7 کیلووات تک فاز ارسم

موجود در انبار

7/145/000 تومان7/475/000 تومان
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12-1-4
Brand

ارسم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور ارسم 0.37KW نیم اسب تک فاز

موجود در انبار

2/088/000 تومان
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12-1-3
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 0.55KW تک فاز

موجود در انبار

2/088/000 تومان
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12-1-2
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 0.75KW تک فاز

موجود در انبار

3/298/000 تومان
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12-1-1
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 1.1KW تک فاز

موجود در انبار

3/075/000 تومان3/735/000 تومان
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12-1
Brand

ارسم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور ارسم 1.5KW تک فاز

موجود در انبار

4/395/000 تومان
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12-1-5
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 2.2KW تک فاز

موجود در انبار

4/395/000 تومان5/495/000 تومان
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12-1-7
Brand

ارسم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور ارسم 3KW تک فاز

موجود در انبار

6/375/000 تومان6/475/000 تومان
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12-1-6
Brand

ارسم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000