نمایش دادن همه 11 نتیجه

الکتروموتور پوسته آلومینیوم کاجیلی

الکتروموتور 0.33 اسب 0.25 کیلووات تکفاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

2/050/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-13
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 0.55 کیلووات 0.75 اسب تکفاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

3/130/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-13-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 0.75 کیلووات تکفاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

3/345/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-13-4
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 1.1 کیلووات تک فاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

3/235/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-13-6
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 2.2 کیلووات تکفاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

4/315/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-13-7
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 3 کیلووات تکفاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

5/720/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-13-8
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 5 اسب تکفاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

7/015/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-13-9
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور چینی کاجیلی 0.12 اسب تکفاز پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

1/725/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-13-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور چینی کاجیلی 0.25 اسب تکفاز پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

1/940/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-13-10
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور چینی کاجیلی 0.5 اسب تکفاز پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

2/265/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-13-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور چینی کاجیلی 2 اسب تکفاز پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

3/995/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-13-5
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange