نمایش 1–18 از 166 نتیجه

الکتروموتور چینی

الکتروموتور 0.18 کیلووات پوسته آلومینیوم سه فاز مسی موتور

موجود در انبار

1/400/000 تومانeach
کد کالا: 381502-1-8
دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور 0.33 اسب 0.25 کیلووات تکفاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

2/050/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-13
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 0.33 اسب 0.25 کیلووات سه فاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

2/050/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 0.55 کیلووات 0.75 اسب تکفاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

3/130/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-13-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 0.55 کیلووات 0.75 اسب سه فاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

2/590/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 0.55 کیلووات استریم چین تکفاز

موجود در انبار

1/918/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-1-3-1-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 0.75 کیلووات پوسته چدن تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 0.75 کیلووات تکفاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

3/345/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-13-4
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 0.75 کیلووات سه فاز آلومینیوم کاجلی

موجود در انبار

2/695/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-6
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 1 اسب 0.75 کیلووات استریم چین تکفاز

موجود در انبار

2/328/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-1-3-1-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 1.1 کیلووات تک فاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

3/235/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-13-6
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 1.1 کیلووات سه فاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

2/910/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-8
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 1.5 اسب 1.1 کیلووات استریم چین تکفاز

موجود در انبار

2/750/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-1-3-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 11KW سه فاز ارسم گوانگلو

موجود در انبار

18/355/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 150 اسب ارسم گوانگلو 110KW سه فاز

موجود در انبار

145/795/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-9
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 15KW سه فاز ارسم گوانگلو

موجود در انبار

22/675/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 18.5 کیلووات پوسته چدن سه فاز مسی موتور

موجود در انبار

20/080/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-9
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 2.2 کیلووات تکفاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

4/315/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-13-7
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange