نمایش 1–18 از 165 نتیجه

الکتروموتور چینی

الکتروموتور 0.18 کیلووات پوسته آلومینیوم سه فاز مسی موتور

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-8
دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

Brand

مسی موتور

الکتروموتور 0.33 اسب 0.25 کیلووات تکفاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

31.500.000
کد کالا: 381502-1-5-2-13
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروموتور 0.33 اسب 0.25 کیلووات سه فاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-5-2-2
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروموتور 0.55 کیلووات 0.75 اسب تکفاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

44.100.000
کد کالا: 381502-1-5-2-13-2
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور 0.55 کیلووات 0.75 اسب سه فاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

37.800.00042.000.000
کد کالا: 381502-1-5-2
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروموتور 0.55 کیلووات استریم چین تکفاز

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-1-3-1-2
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور 0.75 کیلووات پوسته چدن تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-1
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور 0.75 کیلووات تکفاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-5-2-13-4
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500

الکتروموتور 0.75 کیلووات سه فاز آلومینیوم کاجلی

موجود در انبار

52.500.00063.000.000
کد کالا: 381502-1-5-2-6
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور 1 اسب 0.75 کیلووات استریم چین تکفاز

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-1-3-1-1
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور 1.1 کیلووات تک فاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

47.200.00059.800.000
کد کالا: 381502-1-5-2-13-6
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور 1.1 کیلووات سه فاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

50.400.00071.400.000
کد کالا: 381502-1-5-2-8
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور 1.5 اسب 1.1 کیلووات استریم چین تکفاز

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-1-3-1
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور 11KW سه فاز ارسم گوانگلو

موجود در انبار

30.235.000342.400.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-3
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 750, 900 تا 1000

الکتروموتور 150 اسب ارسم گوانگلو 110KW سه فاز

موجود در انبار

248.395.0002.568.000.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-9
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 750, 900 تا 1000

الکتروموتور 15KW سه فاز ارسم گوانگلو

موجود در انبار

35.635.000417.300.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-2
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 750, 900 تا 1000

الکتروموتور 18.5 کیلووات پوسته چدن سه فاز مسی موتور

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-9
Brand

مسی موتور

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور 2.2 کیلووات تکفاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

63.000.00081.900.000
کد کالا: 381502-1-5-2-13-7
دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

Brand

کاجیلی