نمایش 1–18 از 54 نتیجه

الکتروموتور کاجیلی kaijieli

الکتروموتور 0.33 اسب 0.25 کیلووات تکفاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

2/050/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-13
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 0.33 اسب 0.25 کیلووات سه فاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

2/050/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 0.55 کیلووات 0.75 اسب تکفاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

3/130/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-13-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 0.55 کیلووات 0.75 اسب سه فاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

2/590/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 0.75 کیلووات تکفاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

3/345/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-13-4
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 0.75 کیلووات سه فاز آلومینیوم کاجلی

موجود در انبار

2/695/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-6
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 1.1 کیلووات تک فاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

3/235/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-13-6
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 1.1 کیلووات سه فاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

2/910/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-8
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 2.2 کیلووات تکفاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

4/315/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-13-7
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 2.2 کیلووات سه فاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

3/990/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-10
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 3 کیلووات تکفاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

5/720/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-13-8
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 3 کیلووات سه فاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

5/395/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-12-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 5 اسب تکفاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

7/015/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-13-9
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور چینی کاجلی 110KW سه فاز

موجود در انبار

156/595/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور چینی کاجلی 180 اسب سه فاز پوسته چدن

موجود در انبار

178/195/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور چینی کاجیلی 0.12 اسب تکفاز پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

1/725/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-13-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور چینی کاجیلی 0.12 اسب سه فاز پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

1/615/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-4
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور چینی کاجیلی 0.25 اسب تکفاز پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

1/940/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-13-10
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange