نمایش دادن همه 17 نتیجه

انواع گیربکس صنعتی

گیربکس جک اسکرو سهند

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-5-3-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس حلزونی VF نرمال سایز 110 شاکرین صنعت سپاهان

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس حلزونی VF نرمال سایز 49 شاکرین صنعت سپاهان

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس حلزونی VF نرمال سایز 86 شاکرین صنعت سپاهان

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-4
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس حلزونی VF نرمال شاکرین صنعت سپاهان سایز 185

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-7
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس حلزونی VF نرمال شاکرین صنعت سپاهان سایز 62

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس حلزونی VF نرمال صنعت سپاهان سایز 130

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-6
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس حلزونی VF نرمال صنعت سپاهان سایز 150

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-5
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس حلزونی مکعبی سهند سری w سایز 50

موجود در انبار

1.120.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس مکعبی سهند سری w سایز 110

موجود در انبار

5.395.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-5
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس مکعبی سهند سری w سایز 130

موجود در انبار

6.855.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس مکعبی سهند سری w سایز 30

موجود در انبار

695.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس مکعبی سهند سری w سایز 40

موجود در انبار

845.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس مکعبی سهند سری w سایز 63

موجود در انبار

1.495.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-4
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس مکعبی سهند سری w سایز 90

موجود در انبار

2.605.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

موتور گیربکس آسانسور 6 نفره سهند

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-5-3-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

موتور گیربکس آسانسور 8 نفره سهند

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-5-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange