نمایش 1–18 از 79 نتیجه

گیربکس اروپایی و چینی

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 0.75KW سری DR

موجود در انبار

13/390/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 11KW سری DR

موجود در انبار

66/095/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-9
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 4KW سری DR

موجود در انبار

51/295/000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-6
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 5.5KW سری DR

موجود در انبار

54/970/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-7
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 0.75 کیلووات سری KR

موجود در انبار

18/680/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 1.5KWسری KR

موجود در انبار

39/740/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 3 کیلووات سری KR

موجود در انبار

42/440/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-4
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 4KW سری KR

موجود در انبار

58/640/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-6
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروگیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 0.18KW سری KR

موجود در انبار

11/120/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-7
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروگیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 0.25KW سری KR

موجود در انبار

14/360/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-8
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروگیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 37KW سری KR

موجود در انبار

190/290/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-9
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروگیربکس بول هلیکال ایلماز 11 کیلووات 15 اسب سری KR

موجود در انبار

98/925/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-12
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروگیربکس بول هلیکال ایلماز 15 کیلووات 20 اسب سری KR

موجود در انبار

139/965/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-15
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروگیربکس حلزونی Yilmaz ایلماز سایز 40 سری EV

موجود در انبار

تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-13-6-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروگیربکس حلزونی Yilmaz ایلماز سایز 63 سری EV

موجود در انبار

تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-13-6-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروگیربکس کتابی حلزونی Yilmaz ایلماز سایز 125 سری EV

موجود در انبار

تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-13-6-5
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروگیربکس هلیکال Yilmaz ایلماز 3 کیلووات 4 اسب سری MR

موجود در انبار

37/795/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-8
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروگیربکس هلیکال ایلماز 30 کیلووات 40 اسب سری MR

موجود در انبار

137/805/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange