نمایش 1–18 از 145 نتیجه

گیربکس صنعتی

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 0.75KW سری DR

موجود در انبار

13.390.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 11KW سری DR

موجود در انبار

66.095.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-9
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 4KW سری DR

موجود در انبار

51.295.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-6
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 5.5KW سری DR

موجود در انبار

54.970.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-7
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 0.75 کیلووات سری KR

موجود در انبار

18.680.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 1.5KWسری KR

موجود در انبار

39.740.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 3 کیلووات سری KR

موجود در انبار

42.440.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-4
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 4KW سری KR

موجود در انبار

58.640.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-6
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروگیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 0.18KW سری KR

موجود در انبار

11.120.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-7
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروگیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 0.25KW سری KR

موجود در انبار

14.360.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-8
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروگیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 37KW سری KR

موجود در انبار

190.290.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-9
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروگیربکس بول هلیکال ایلماز 11 کیلووات 15 اسب سری KR

موجود در انبار

98.925.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-12
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروگیربکس بول هلیکال ایلماز 15 کیلووات 20 اسب سری KR

موجود در انبار

139.965.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-15
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروگیربکس حلزونی Yilmaz ایلماز سایز 40 سری EV

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-13-6-2
Brand

ایلماز

نسبت تبدیل

1 به 10, 1 به 100, 1 به 15, 1 به 20, 1 به 25, 1 به 30, 1 به 40, 1 به 50, 1 به 60, 1 به 7.5, 1 به 80

الکتروگیربکس حلزونی Yilmaz ایلماز سایز 63 سری EV

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-13-6-3
Brand

ایلماز

نسبت تبدیل

1 به 10, 1 به 100, 1 به 15, 1 به 20, 1 به 25, 1 به 30, 1 به 40, 1 به 50, 1 به 60, 1 به 7.5, 1 به 80

الکتروگیربکس کتابی حلزونی Yilmaz ایلماز سایز 125 سری EV

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-13-6-5
Brand

ایلماز

نسبت تبدیل

1 به 10, 1 به 100, 1 به 15, 1 به 20, 1 به 25, 1 به 30, 1 به 40, 1 به 50, 1 به 60, 1 به 7.5, 1 به 80

الکتروگیربکس هلیکال Yilmaz ایلماز 3 کیلووات 4 اسب سری MR

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-8
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

102, 121, 173, 206, 23, 250, 322, 35, 414, 49, 68, 90

الکتروگیربکس هلیکال ایلماز 30 کیلووات 40 اسب سری MR

موجود در انبار

137.805.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange