نمایش 1–18 از 27 نتیجه

گیربکس هلیکال شافت مستقیم ایلماز سری MR

الکتروگیربکس هلیکال Yilmaz ایلماز 3 کیلووات 4 اسب سری MR

موجود در انبار

37/795/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-8
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروگیربکس هلیکال ایلماز 30 کیلووات 40 اسب سری MR

موجود در انبار

137/805/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس شافت فلنج دار Yilmaz ایلماز 4 اسب سری NR

موجود در انبار

41/575/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس شافت فلنچ دار ایلماز 2.2 کیلووات سری NR

موجود در انبار

27/320/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-4
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس شافت مستقیم Yilmaz ایلماز 7.5 کیلووات 10 اسب سری MR

موجود در انبار

71/065/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-10
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس شافت مستقیم پایه دار Yilmaz ایلماز 1.5 اسب سری MR

موجود در انبار

22/245/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-14
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس شافت مستقیم پایه دار ایلماز 15 اسب سری MR

موجود در انبار

66/310/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس شافت مستقیم پایه دار ایلماز 50 اسب سری MR

موجود در انبار

156/705/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-5
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس شافت مستقیم فلنج دار Yilmaz ایلماز 0.5 اسب سری NR

موجود در انبار

15/870/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس شافت مستقیم فلنج دار ایلماز 1.5 کیلووات سری NR

موجود در انبار

25/375/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-5
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس شافت مستقیم فلنجدار ایلماز 1 اسب سری NR

موجود در انبار

13/280/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس شافت مستقیم فلنجدار ایلماز 20 اسب سری NR

موجود در انبار

92/550/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-12
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس شافت مستقیم فلنجدار ایلماز 22 کیلووات سری NR

موجود در انبار

136/940/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-11
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس شافت مستقیم فلنجدار ایلماز 4 کیلووات سری NR

موجود در انبار

55/295/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-10
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس شافت مستقیم فلنچ دار ایلماز 7.5 اسب سری NR

موجود در انبار

59/075/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-9
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس فلنج دار ایلماز 1.1 کیلووات 1.5 اسب سری NR

موجود در انبار

22/350/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-6
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس فلنجدار Yilmaz ایلماز 11 کیلووات سری NR

موجود در انبار

71/385/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-7
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس فلنچ دار شافت مستقیم ایلماز 10 اسب سری NR

موجود در انبار

61/555/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-8
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange