نمایش 1–18 از 27 نتیجه

گیربکس هلیکال شافت مستقیم ایلماز سری MR

الکتروگیربکس هلیکال Yilmaz ایلماز 3 کیلووات 4 اسب سری MR

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-8
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

102, 121, 173, 206, 23, 250, 322, 35, 414, 49, 68, 90

الکتروگیربکس هلیکال ایلماز 30 کیلووات 40 اسب سری MR

موجود در انبار

137.805.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس شافت فلنج دار Yilmaz ایلماز 4 اسب سری NR

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-3
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

102, 23, 35, 68, 90

گیربکس شافت فلنچ دار ایلماز 2.2 کیلووات سری NR

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-4
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

104, 20, 220, 23, 48, 68

گیربکس شافت مستقیم Yilmaz ایلماز 7.5 کیلووات 10 اسب سری MR

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-10
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

108, 136, 214, 24, 280, 37, 41, 66, 85

گیربکس شافت مستقیم پایه دار Yilmaz ایلماز 1.5 اسب سری MR

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-14
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

10, 103, 130, 156, 209, 24, 29, 40, 51, 63, 85

گیربکس شافت مستقیم پایه دار ایلماز 15 اسب سری MR

موجود در انبار

66.310.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس شافت مستقیم پایه دار ایلماز 50 اسب سری MR

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-5
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

114, 65

گیربکس شافت مستقیم فلنج دار Yilmaz ایلماز 0.5 اسب سری NR

اتمام موجودی

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-2
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

129, 315, 32, 59, 6.7

گیربکس شافت مستقیم فلنج دار ایلماز 1.5 کیلووات سری NR

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-5
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

17, 220, 23, 40, 63, 99

گیربکس شافت مستقیم فلنجدار ایلماز 1 اسب سری NR

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

103, 210, 34, 64

گیربکس شافت مستقیم فلنجدار ایلماز 20 اسب سری NR

موجود در انبار

130.835.000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-12
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

63

گیربکس شافت مستقیم فلنجدار ایلماز 22 کیلووات سری NR

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-11
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

65, 69

گیربکس شافت مستقیم فلنجدار ایلماز 4 کیلووات سری NR

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-10
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

103, 23, 34, 50, 67

گیربکس شافت مستقیم فلنچ دار ایلماز 7.5 اسب سری NR

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-9
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

108, 23, 67

گیربکس فلنج دار ایلماز 1.1 کیلووات 1.5 اسب سری NR

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-6
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

17, 24, 34, 40, 63

گیربکس فلنجدار Yilmaz ایلماز 11 کیلووات سری NR

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-7
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

64

گیربکس فلنچ دار شافت مستقیم ایلماز 10 اسب سری NR

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-8
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

108, 13, 37, 66