نمایش دادن همه 16 نتیجه

گیربکس MVF سهند

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 110 فلنچ دار

موجود در انبار

4.900.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 130 فلنچ دار

موجود در انبار

7.135.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 150 فلنچ دار

موجود در انبار

9.855.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-4
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 185 فلنچ دار

موجود در انبار

13.750.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-5
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 210 فلنچ دار

موجود در انبار

25.905.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-7
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 250 فلنچ دار

موجود در انبار

41.030.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-6
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 62 فلنچ دار

موجود در انبار

1.850.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 86 فلنچ دار

موجود در انبار

2.530.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس سهند اصفهان MVF نرمال حلزونی سایز 110 فلنچ دار

موجود در انبار

4.570.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس سهند اصفهان MVF نرمال حلزونی سایز 130 فلنچ دار

موجود در انبار

6.660.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس سهند اصفهان MVF نرمال حلزونی سایز 150 فلنچ دار

موجود در انبار

9.085.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس سهند اصفهان MVF نرمال حلزونی سایز 185 فلنچ دار

موجود در انبار

13.620.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-4
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس سهند اصفهان MVF نرمال حلزونی سایز 210 پایه دار

موجود در انبار

24.245.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-5
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس سهند اصفهان MVF نرمال حلزونی سایز 250 پایه دار

موجود در انبار

38.840.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-6
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس سهند اصفهان MVF نرمال حلزونی سایز 62 فلنج دار

موجود در انبار

1.720.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس سهند اصفهان MVF نرمال حلزونی سایز 86 فلنچ دار

موجود در انبار

2.385.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange