نمایش دادن همه 16 نتیجه

گیربکس MVF سهند

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 110 فلنچ دار

موجود در انبار

4/900/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 130 فلنچ دار

موجود در انبار

7/135/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 150 فلنچ دار

موجود در انبار

9/855/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-4
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 185 فلنچ دار

موجود در انبار

13/750/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-5
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 210 فلنچ دار

موجود در انبار

25/905/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-7
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 250 فلنچ دار

موجود در انبار

41/030/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-6
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 62 فلنچ دار

موجود در انبار

1/850/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 86 فلنچ دار

موجود در انبار

2/530/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس سهند اصفهان MVF نرمال حلزونی سایز 110 فلنچ دار

موجود در انبار

4/570/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس سهند اصفهان MVF نرمال حلزونی سایز 130 فلنچ دار

موجود در انبار

6/660/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس سهند اصفهان MVF نرمال حلزونی سایز 150 فلنچ دار

موجود در انبار

9/085/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس سهند اصفهان MVF نرمال حلزونی سایز 185 فلنچ دار

موجود در انبار

13/620/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-4
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس سهند اصفهان MVF نرمال حلزونی سایز 210 پایه دار

موجود در انبار

24/245/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-5
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس سهند اصفهان MVF نرمال حلزونی سایز 250 پایه دار

موجود در انبار

38/840/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-6
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس سهند اصفهان MVF نرمال حلزونی سایز 62 فلنج دار

موجود در انبار

1/720/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس سهند اصفهان MVF نرمال حلزونی سایز 86 فلنچ دار

موجود در انبار

2/385/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange