نمایش 1–18 از 38 نتیجه

الکتروموتور مسی موتور

الکتروموتور 0.18 کیلووات پوسته آلومینیوم سه فاز مسی موتور

موجود در انبار

1/400/000 تومانeach
کد کالا: 381502-1-8
دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور 0.75 کیلووات پوسته چدن تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 18.5 کیلووات پوسته چدن سه فاز مسی موتور

موجود در انبار

20/080/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-9
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 30 کیلووات پوسته چدن سه فاز مسی موتور

موجود در انبار

28/615/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور چینی 0.25 اسب پوسته آلومینیوم تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-2-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور چینی 0.55 کیلووات پوسته چدن تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-1-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور چینی 1 اسب پوسته آلومینیوم تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-2-4
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور چینی 1.1 کیلووات پوسته چدن تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-1-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور چینی 1.5 اسب پوسته آلومینیوم تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-2-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور چینی 1.5 کیلووات پوسته چدن تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-1-4
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور چینی 2 اسب پوسته آلومینیوم تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-2-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور چینی 2.2کیلووات پوسته چدن تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-1-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور چینی 3 اسب پوسته آلومینیوم تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-2-6
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور چینی 3 کیلووات پوسته چدن تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-1-5
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور چینی 4 اسب پوسته آلومینیوم تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-2-5
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور چینی 5 اسب پوسته آلومینیوم تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-2-7
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور چینی سه فاز 0.37 کیلووات پوسته آلومینیوم مسی موتور

موجود در انبار

1/185/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-13
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange