نمایش 1–18 از 397 نتیجه

الکتروموتور

الکترو موتور الکتروژن سه فاز 3 کیلووات 4 اسب 1400 تا 1500 دور

موجود در انبار

4/875/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-2-7-1-7
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو موتور الکتروژن سه فاز 3 کیلووات 4 اسب 3000 دور

موجود در انبار

4/585/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-2-7-1-7-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو موتور چدنی ژن سه فاز 45 کیلووات 60 اسب 1400 دور

موجود در انبار

64/070/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-3-19-1-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو موتور چدنی ژن سه فاز 45 کیلووات 60 اسب 3000 دور

موجود در انبار

60/390/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-3-19-1-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو موتور چدنی ژن سه فاز 45 کیلووات 60 اسب 900 دور

موجود در انبار

80/800/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-3-19-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو موتور موتور ژن سه فاز 15 کیلووات 20 اسب

موجود در انبار

17/105/000 تومانeach
کد کالا: 381502-1-3-21
دور خروجی الکتروموتور

3000

الکترو موتور موتور ژن سه فاز 15 کیلووات 20 اسب 1500 دور

موجود در انبار

18/654/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-3-21-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو موتور موتوژن سه فاز 0.55 کیلووات 0.75 اسب 1000 دور

موجود در انبار

3/090/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-2-6
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو موتور موتوژن سه فاز 0.55 کیلووات 0.75 اسب 1500 دور

موجود در انبار

2/840/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-2-6-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو موتور موتوژن سه فاز 0.55 کیلووات 0.75 اسب 3000 دور

موجود در انبار

2/430/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-2-6-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروژن سه فاز 0.25 کیلووات 0.33 اسب

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-10
دور خروجی الکتروموتور

3000

الکتروموتور 0.18 کیلووات پوسته آلومینیوم سه فاز مسی موتور

موجود در انبار

1/400/000 تومانeach
کد کالا: 381502-1-8
دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور 0.33 اسب 0.25 کیلووات تکفاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

2/050/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-13
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 0.33 اسب 0.25 کیلووات سه فاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

2/050/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 0.55 کیلووات 0.75 اسب تکفاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

3/130/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-13-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 0.55 کیلووات 0.75 اسب سه فاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

2/590/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 0.55 کیلووات استریم چین تکفاز

موجود در انبار

1/918/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-1-3-1-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 0.75 کیلووات پوسته چدن تکفاز مسی موتور

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-5-2-5-5-2-4-16-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange