نمایش 1–18 از 49 نتیجه

گیربکس حلزونی

گیربکس NMRV مکعبی MOVA سایز 40 نسبت 1 به 7.5 با فلنچ B14

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-1-7-7-1-9-1-2-1-4-4
Brand

چینی

گیربکس حلزونی PGR ترکیه کتابی سایز 110 تیپ PMRV

موجود در انبار

تومان16/195/000
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-1-7-7-1-9-1-2-1-4-6-1-3-2-2-1-1-1
Brand

PGR

انتخاب نوع فلنچ ورودی

فلنچ بزرگ B5 , نیم فلنچ B14

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10 , 1 به 100 , 1 به 15 , 1 به 20 , 1 به 25 , 1 به 30 , 1 به 40 , 1 به 50 , 1 به 60 , 1 به 7.5 , 1 به 80

گیربکس حلزونی PGR ترکیه کتابی سایز 40 تیپ PMRV

موجود در انبار

تومان3/895/000تومان4/195/000
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-1-7-7-1-9-1-2-1-4-6-1-3-2-2-1-1-1
Brand

PGR

انتخاب نوع فلنچ ورودی

نیم فلنچ B14

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10 , 1 به 100 , 1 به 15 , 1 به 20 , 1 به 25 , 1 به 30 , 1 به 40 , 1 به 50 , 1 به 60 , 1 به 7.5 , 1 به 80

انتخاب فلنچ خروجی

دارد-پایه بلند , دارد-پایه کوتاه , ندارد

انتخاب قطر شافت ورودی (mm)

11 , 14

گیربکس حلزونی PGR ترکیه کتابی سایز 50 تیپ PMRV

موجود در انبار

تومان4/795/000
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-1-7-7-1-9-1-2-1-4-6-1-3-2-2-1-1-1
Brand

PGR

انتخاب نوع فلنچ ورودی

فلنچ بزرگ B5 , نیم فلنچ B14

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10 , 1 به 100 , 1 به 15 , 1 به 20 , 1 به 25 , 1 به 30 , 1 به 40 , 1 به 50 , 1 به 60 , 1 به 7.5 , 1 به 80

گیربکس حلزونی PGR ترکیه کتابی سایز 63 تیپ PMRV

موجود در انبار

تومان6/795/000
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-1-7-7-1-9-1-2-1-4-6-1-3-2-2-1-1-1
Brand

PGR

انتخاب نوع فلنچ ورودی

فلنچ بزرگ B5 , نیم فلنچ B14

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10 , 1 به 100 , 1 به 15 , 1 به 20 , 1 به 25 , 1 به 30 , 1 به 40 , 1 به 50 , 1 به 60 , 1 به 7.5 , 1 به 80

گیربکس حلزونی PGR ترکیه کتابی سایز 90 تیپ PMRV

موجود در انبار

تومان9/695/000
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-1-7-7-1-9-1-2-1-4-6-1-3-2-2-1-1-1
Brand

PGR

انتخاب نوع فلنچ ورودی

فلنچ بزرگ B5 , نیم فلنچ B14

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10 , 1 به 100 , 1 به 15 , 1 به 20 , 1 به 25 , 1 به 30 , 1 به 40 , 1 به 50 , 1 به 60 , 1 به 7.5 , 1 به 80

گیربکس حلزونی مکعبی سهند سری w سایز 50

موجود در انبار

تومان1/720/000
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10 , 1 به 100 , 1 به 15 , 1 به 20 , 1 به 30 , 1 به 40 , 1 به 50 , 1 به 60 , 1 به 7.5 , 1 به 80

انتخاب فلنچ خروجی

دارد-پایه بلند , دارد-پایه کوتاه , ندارد

انتخاب نوع فلنچ ورودی

فلنچ بزرگ B5 , نیم فلنچ B14

انتخاب قطر شافت ورودی (mm)

14 , 19

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/FC سایز 110

موجود در انبار

تومان6/365/000تومان7/320/000
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-2
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 16 , 20 , 30 , 40 , 56 , 60 , 70 , 80 , 7.5

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/FC سایز 130

موجود در انبار

تومان9/845/000تومان11/315/000
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-2
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 16 , 20 , 30 , 40 , 56 , 60 , 70 , 80 , 7.5

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/FC سایز 150

موجود در انبار

تومان12/795/000تومان14/715/000
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-2
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 16 , 20 , 30 , 40 , 48 , 56 , 60 , 70 , 80 , 7.5

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/FC سایز 185

موجود در انبار

تومان18/645/000تومان21/440/000
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 20 , 30 , 40 , 56 , 60 , 70 , 80 , 7.5

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/FC سایز 49

موجود در انبار

تومان1/995/000تومان2/295/000
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 16 , 20 , 30 , 40 , 46 , 56 , 60 , 70 , 80 , 7.5

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/FC سایز 62

موجود در انبار

تومان2/745/000تومان3/155/000
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-1
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 16 , 20 , 30 , 40 , 46 , 56 , 60 , 70 , 80 , 7.5

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/FC سایز 86

موجود در انبار

تومان3/895/000تومان4/480/000
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-2
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 16 , 20 , 30 , 40 , 56 , 60 , 70 , 80 , 7.5

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/N سایز 110

موجود در انبار

تومان5/945/000تومان6/835/000
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-3
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 15 , 20 , 30 , 40 , 56 , 60 , 70 , 80 , 7.5

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/N سایز 130

موجود در انبار

تومان8/895/000تومان10/230/000
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-4
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 15 , 20 , 30 , 40 , 56 , 60 , 70 , 80 , 7.5

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/N سایز 150

موجود در انبار

تومان11/865/000تومان13/645/000
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-5
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 15 , 20 , 24 , 30 , 40 , 48 , 56 , 60 , 80 , 7.5

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/N سایز 185

موجود در انبار

تومان17/545/000تومان20/175/000
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-5
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 20 , 30 , 40 , 56 , 60 , 70 , 80 , 7.5