نمایش 1–18 از 340 نتیجه

الکتروموتور

الکترو گیربکس شافت مستقیم 1 اسب رضایت

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-1-11-1
Brand

رضایت

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب برند موتور

چینی , موتوژن

الکترو موتور الکتروژن سه فاز 3 کیلووات 4 اسب

موجود در انبار

5/401/964 تومان6/580/602 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-7-1
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکترو موتور چدنی ژن سه فاز 45 کیلووات 60 اسب

موجود در انبار

91/674/336 تومان139/620/000 تومان
کد محصول: 381502-1-3-19-1-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکترو موتور موتور ژن سه فاز 15 کیلووات 20 اسب

موجود در انبار

24/952/400 تومان28/569/000 تومان
کد محصول: 381502-1-3-21-1
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکترو موتور موتوژن سه فاز 0.55 کیلووات 0.75 اسب

موجود در انبار

3/265/000 تومان4/140/000 تومان
کد محصول: 381502-2-6-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000 , 900 تا 1000

الکتروژن سه فاز 0.25 کیلووات 0.33 اسب

موجود در انبار

24/800/000 تومان29/400/000 تومان
کد محصول: 381502-1-10
دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

Brand

الکتروژن

الکتروگیربکس شافت مستقیم 0.5 اسب رضایت

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-1-11-3
Brand

رضایت

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 32 , 40 , 50 , 63 , 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب برند موتور

چینی , موتوژن

الکتروگیربکس شافت مستقیم 0.75 اسب رضایت

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-1-11-2
Brand

رضایت

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 20 , 200 , 25 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب برند موتور

چینی , موتوژن

الکتروگیربکس شافت مستقیم 1.5 اسب رضایت

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-1-11
Brand

رضایت

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب برند موتور

چینی , موتوژن

الکتروگیربکس شافت مستقیم 10 اسب رضایت

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-1-11-9
Brand

رضایت

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب برند موتور

چینی , موتوژن

الکتروگیربکس شافت مستقیم 15 اسب رضایت

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-1-11-8
Brand

رضایت

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب برند موتور

چینی , موتوژن

الکتروگیربکس شافت مستقیم 2 اسب رضایت

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-1-11-6
Brand

رضایت

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب برند موتور

چینی , موتوژن

الکتروگیربکس شافت مستقیم 20 اسب رضایت

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-1-11-7
Brand

رضایت

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 20 , 200 , 230 , 25 , 280 , 32 , 330 , 40 , 450 , 50 , 63 , 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب قطر شافت خروجی

100میلیمتر-G7 , 75میلیمتر-G5 , 90میلیمتر-G6

الکتروگیربکس شافت مستقیم 25 اسب رضایت

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-1-11-7-1
Brand

رضایت

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 230 , 31.5 , 40 , 50 , 63 , 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب قطر شافت خروجی

100میلیمتر-G7 , 90میلیمتر-G6

الکتروگیربکس شافت مستقیم 3 اسب رضایت

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-1-11-6
Brand

رضایت

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب برند موتور

چینی , موتوژن

الکتروگیربکس شافت مستقیم 4 اسب رضایت

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-1-11-5
Brand

رضایت

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب برند موتور

چینی , موتوژن

الکتروگیربکس شافت مستقیم 5.5 اسب رضایت

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-1-11-4
Brand

رضایت

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب برند موتور

چینی , موتوژن

الکتروگیربکس شافت مستقیم 7.5 اسب رضایت

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-1-11-9
Brand

رضایت

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب برند موتور

چینی , موتوژن