در حال نمایش 10 نتیجه

گیربکس آویز ایلماز سری DR

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 0.75KW سری DR

موجود در انبار

23/450/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-2
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

24 , 32 , 46

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز , ترمزدار

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 11KW سری DR

موجود در انبار

93/330/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-9
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

58 , 61

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 4KW سری DR

موجود در انبار

72/490/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-6
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

21 , 24 , 35 , 62

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز , ترمزدار

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 5.5KW سری DR

موجود در انبار

77/140/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-7
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

21 , 33 , 51 , 99

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز

گیربکس هلیکال آویز Yilmaz ایلماز 0.55KW سری DR

موجود در انبار

22/400/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-1
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

32 , 46

انتخاب لوازم جانبی

ترمزدار

گیربکس هلیکال آویز Yilmaz ایلماز 1.5KW سری DR

موجود در انبار

33/410/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-4
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

21 , 25 , 32 , 35 , 49 , 56 , 68

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز , ترمزدار

گیربکس هلیکال آویز ایلماز 0.37 کیلووات سری DR

موجود در انبار

20/250/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

152 , 46

انتخاب لوازم جانبی

ترمزدار

گیربکس هلیکال آویز ایلماز 1.5 اسب سری DR

موجود در انبار

25/490/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-3
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

38 , 39

انتخاب لوازم جانبی

ترمزدار

گیربکس هلیکال آویز ایلماز 10 اسب سری DR

موجود در انبار

106/180/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-8
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

21 , 33 , 60

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز

گیربکس هلیکال آویز ایلماز 4 اسب سری DR

موجود در انبار

50/260/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-5
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

23 , 24 , 41 , 45 , 65

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز , ترمزدار