دسته ها

محصولات جدید

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 0.75KW سری DR

موجود در انبار

23/450/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-2
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

24 , 32 , 46

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز , ترمزدار

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 11KW سری DR

موجود در انبار

93/330/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-9
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

58 , 61

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 4KW سری DR

موجود در انبار

72/490/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-6
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

21 , 24 , 35 , 62

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز , ترمزدار

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 5.5KW سری DR

موجود در انبار

77/140/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-7
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

21 , 33 , 51 , 99

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز

الکترو گیربکس بول هلیکال K127 پارس گرجی

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-5
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

الکترو گیربکس بول هلیکال K77 پارس گرجی

موجود در انبار

190/000/000 تومان200/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-3
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

الکترو گیربکس بول هلیکال K77 شریف اصفهان

موجود در انبار

29/300/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-3-1-2-12-1-2-1
Brand

گیربکس شریف اصفهان

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

الکترو گیربکس بول هلیکال SEW مدل K107

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-1-7-7-1-9-1
Brand

آسیا

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

لیست قیمت الکتروموتور
لیست قیمت موتوژن و پمپ آب ، گیربکس
الکترو موتور
تکفاز

مقالات