دسته ها

محصولات جدید

51 کف کش تکفاز توان تک خروجی از بالا 2 اینچ 40 متری

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-3-1-5
Brand

توان تک

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر, فلوتردار

انتخاب منبع انرژی

برق تکفاز, برق سه فاز

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 0.75KW سری DR

موجود در انبار

تومان23/450/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-2
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

24, 32, 46

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز, ترمزدار

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 11KW سری DR

موجود در انبار

تومان93/330/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-9
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

58, 61

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 4KW سری DR

موجود در انبار

تومان72/490/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-6
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

21, 24, 35, 62

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز, ترمزدار

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 5.5KW سری DR

موجود در انبار

تومان77/140/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-7
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

21, 33, 51, 99

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز

الکترو گیربکس بول هلیکال K127 پارس گرجی

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-5
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

الکترو گیربکس بول هلیکال K77 پارس گرجی

موجود در انبار

تومان49/490/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-3
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

الکترو گیربکس بول هلیکال K77 شریف اصفهان

موجود در انبار

تومان37/490/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-3-1-2-12-1-2-1
Brand

گیربکس شریف اصفهان

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

لیست قیمت الکتروموتور
لیست قیمت موتوژن و پمپ آب ، گیربکس
الکترو موتور
تکفاز

مقالات