نمایش 1–18 از 23 نتیجه

الکتروموتور پوسته چدن ارسم

الکتروموتور 11KW سه فاز ارسم گوانگلو

موجود در انبار

18/355/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 150 اسب ارسم گوانگلو 110KW سه فاز

موجود در انبار

145/795/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-9
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 15KW سه فاز ارسم گوانگلو

موجود در انبار

22/675/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 2.2KW سه فاز 3 اسب ارسم گوانگلو

موجود در انبار

4/615/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 30KW ارسم گوانگلو 40 اسب سه فاز

موجود در انبار

36/715/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-7
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور 7.5KW سه فاز 10 اسب ارسم گوانگلو

موجود در انبار

11/445/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور ارسم 0.75 کیلووات 1 اسب سه فاز

موجود در انبار

2/525/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-1-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور ارسم 1.1 کیلووات 1.5 اسب سه فاز

موجود در انبار

3/295/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-1-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور ارسم 1.5 کیلووات 2 اسب سه فاز

موجود در انبار

3/735/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور ارسم 3 کیلووات 4 اسب سه فاز

موجود در انبار

5/275/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-5
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور ارسم 4KW سه فاز

موجود در انبار

6/595/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-4
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور ارسم 5.5KW سه فاز

موجود در انبار

9/675/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور ارسم گوانگلو 132KW سه فاز

موجود در انبار

167/395/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-8
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور ارسم گوانگلو 18.5KW سه فاز

موجود در انبار

26/915/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور ارسم گوانگلو 200KW سه فاز

موجود در انبار

193/495/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-13
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور ارسم گوانگلو 22 کیلووات 30 اسب سه فاز

موجود در انبار

29/155/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور ارسم گوانگلو 250KW سه فاز

موجود در انبار

302/395/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور ارسم گوانگلو 37KW سه فاز

موجود در انبار

43/195/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-6
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange