در حال نمایش 5 نتیجه

کیربکس خورشیدی

گیربکس پلانتری HAB 115 چینی

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-1-7-7-1-9-1-2-1-4-6-1-3
Brand

چینی

انتخاب نسبت تبدیل

12

گیربکس پلانتری HAB 90

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-1-7-7-1-9-1-2-1-4-6-1-3-1
Brand

چینی

انتخاب نسبت تبدیل

20 , 7

گیربکس پلانتری PL 120

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-1-7-7-1-9-1-2-1-4-6-1
Brand

چینی

انتخاب نسبت تبدیل

40 , 8

گیربکس خورشیدی بدون لقی PL80 چینی

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-1-7-7-1-9-1-2-1-4-6-1-2
Brand

چینی

انتخاب نسبت تبدیل

100 , 15 , 40 , 8

گیربکس خورشیدی سری PL60 چینی

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-1-7-7-1-9-1-2-1-4-6-1-1
Brand

چینی

انتخاب نسبت تبدیل

100 , 20 , 7.5