در حال نمایش 6 نتیجه

گیربکس هلیکال موازی|گیربکس آویز

گیربکس شریف هلیکال آویز سری F107

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-3-1-2-12-1-2-4-5
Brand

گیربکس شریف اصفهان

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

گیربکس شریف هلیکال آویز سری F47

موجود در انبار

20/300/000 تومان21/700/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-3-1-2-12-1-2-4
Brand

گیربکس شریف اصفهان

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

گیربکس شریف هلیکال آویز سری F67

موجود در انبار

26/300/000 تومان28/800/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-3-1-2-12-1-2-4-2
Brand

گیربکس شریف اصفهان

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

گیربکس شریف هلیکال آویز سری F77

موجود در انبار

20/300/000 تومان21/700/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-3-1-2-12-1-2-4-1
Brand

گیربکس شریف اصفهان

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

گیربکس شریف هلیکال آویز سری F87

موجود در انبار

26/300/000 تومان28/800/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-3-1-2-12-1-2-4-4
Brand

گیربکس شریف اصفهان

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

گیربکس شریف هلیکال آویز سری F97

موجود در انبار

26/300/000 تومان28/800/000 تومان
کد محصول: 381502-2-7-1-4-1-7-3-1-2-12-1-2-4-3
Brand

گیربکس شریف اصفهان

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار