در حال نمایش 6 نتیجه

گیربکس هلیکال موازی|گیربکس آویز

گیربکس شریف هلیکال آویز سری F107

موجود در انبار

تومان116/990/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-3-1-2-12-1-2-4-5
Brand

گیربکس شریف اصفهان

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

گیربکس شریف هلیکال آویز سری F47

موجود در انبار

تومان15/590/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-3-1-2-12-1-2-4
Brand

گیربکس شریف اصفهان

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

گیربکس شریف هلیکال آویز سری F67

موجود در انبار

تومان19/990/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-3-1-2-12-1-2-4-2
Brand

گیربکس شریف اصفهان

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

گیربکس شریف هلیکال آویز سری F77

موجود در انبار

تومان30/990/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-3-1-2-12-1-2-4-1
Brand

گیربکس شریف اصفهان

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

گیربکس شریف هلیکال آویز سری F87

موجود در انبار

تومان47/990/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-3-1-2-12-1-2-4-4
Brand

گیربکس شریف اصفهان

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار

گیربکس شریف هلیکال آویز سری F97

موجود در انبار

تومان65/990/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-3-1-2-12-1-2-4-3
Brand

گیربکس شریف اصفهان

انتخاب نوع خروجی

ساده, شافت دار, فلنچ دار