در حال نمایش 6 نتیجه

اینورتر پنتاکس

اینورتر 1.5 کیلووات پنتاکس ایرانی 2HP تحت لیسانس Pentax ایتالیایی

موجود در انبار

3/820/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5-1-3-4-2-1-1
Brand

پنتاکس

انتخاب نوع اتصال اینورتر

تک فاز به سه فاز DSI-200 , تک فاز به سه فاز DSI-400 , سه فاز به سه فاز DSI-200 , سه فاز به سه فاز DSI-400

اینورتر DSI-200-K40G1 پنتاکس نیم اسب

موجود در انبار

3/950/000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5-1-3-4-2-1-1
Brand

LS

اینورتر تکفاز به تکفاز پنتاکس 2 اسب

موجود در انبار

4/200/000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5-1-3-4-2-1-1
Brand

LS

درایو 3 اسب پنتاکس سری DSI ساخت ایران تحت لیسانس Pentax

موجود در انبار

5/370/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5-1-3-4-2-1-1
Brand

پنتاکس

انتخاب نوع اتصال اینورتر

تک فاز به سه فاز DSI-200 , تک فاز به سه فاز DSI-400 , سه فاز به سه فاز DSI-200 , سه فاز به سه فاز DSI-400

درایو 5 اسب پنتاکس Pentax ساخت ایران 3.7 کیلووات

موجود در انبار

7/210/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5-1-3-4-2-1-1
Brand

پنتاکس

انتخاب نوع اتصال اینورتر

تک فاز به سه فاز DSI-400 , سه فاز به سه فاز DSI-200 , سه فاز به سه فاز DSI-400

درایو کنترل دور Pentax پنتاکس یک اسب 0.75 کیلووات ایرانی

موجود در انبار

3/940/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5-1-3-4-2-1-1
Brand

LS

انتخاب نوع اتصال اینورتر

تک فاز به سه فاز DSI-200 , تک فاز به سه فاز DSI-400 , سه فاز به سه فاز DSI-200 , سه فاز به سه فاز DSI-400