در حال نمایش 8 نتیجه

پمپ سانتریفیوژ پمپیران

پمپ آب گریز از مرکز پمپیران Pumpiran دهانه 100

موجود در انبار

تومان9/280/000تومان21/225/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-1
Brand

پمپیران

سریال پمپ ETA

100-160, 100-200, 100-250, 100-315, 100-400

پمپ آب گریز از مرکز پمپیران Pumpiran دهانه 125

موجود در انبار

تومان11/920/000تومان21/995/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-3
Brand

پمپیران

سریال پمپ ETA

125-200, 125-250, 125-315, 125-400

پمپ آب گریز از مرکز پمپیران Pumpiran دهانه 150

موجود در انبار

تومان17/585/000تومان26/945/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-2
Brand

پمپیران

سریال پمپ ETA

150-200, 150-250, 150-315, 150-400

پمپ آب گریز از مرکز پمپیران Pumpiran دهانه 40

موجود در انبار

تومان4/640/000تومان9/015/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2
Brand

پمپیران

سریال پمپ ETA

40-125, 40-160, 40-200, 40-250, 40-315

پمپ آب گریز از مرکز پمپیران Pumpiran دهانه 50

موجود در انبار

تومان5/840/000تومان10/115/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-1
Brand

پمپیران

سریال پمپ ETA

50-160, 50-200, 50-250, 50-315

پمپ آب گریز از مرکز پمپیران Pumpiran دهانه 65

موجود در انبار

تومان5/605/000تومان10/445/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4
Brand

پمپیران

سریال پمپ ETA

65-125, 65-160, 65-200, 65-250, 65-315

پمپ آب گریز از مرکز پمپیران Pumpiran دهانه 80

موجود در انبار

تومان7/200/000تومان19/465/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-3
Brand

پمپیران

سریال پمپ ETA

80-160, 80-200, 80-250, 80-315, 80-400

پمپ آب گریز از مرکز پمپیران دهانه 32

موجود در انبار

تومان5/120/000تومان6/485/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1
Brand

پمپیران

سریال پمپ ETA

32-160, 32-200, 32-250