در حال نمایش 7 نتیجه

گیربکس حلزونی ایلماز سری EN

گیربکس حلزونی Yilmaz ایلماز سری EN سایز 50

موجود در انبار

5/905/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-1
Brand

ایلماز

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10 , 1 به 100 , 1 به 15 , 1 به 20 , 1 به 25 , 1 به 30 , 1 به 40 , 1 به 50 , 1 به 60 , 1 به 7.5 , 1 به 80

انتخاب قطر شافت ورودی (mm)

14 , 19

گیربکس حلزونی ایلماز EN 100

موجود در انبار

20/440/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-2
Brand

ایلماز

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10 , 1 به 100 , 1 به 15 , 1 به 20 , 1 به 25 , 1 به 30 , 1 به 40 , 1 به 50 , 1 به 60 , 1 به 7.5 , 1 به 80

انتخاب قطر شافت ورودی (mm)

24 , 28

گیربکس حلزونی ایلماز سری EN سایز 125

موجود در انبار

37/360/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-3
Brand

ایلماز

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10 , 1 به 100 , 1 به 15 , 1 به 20 , 1 به 25 , 1 به 30 , 1 به 40 , 1 به 50 , 1 به 60 , 1 به 7.5 , 1 به 80

انتخاب قطر شافت ورودی (mm)

28 , 38

گیربکس کتابی حلزونی Yilmaz ایلماز سری EN سایز 30

موجود در انبار

3/270/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2
Brand

ایلماز

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10 , 1 به 15 , 1 به 20 , 1 به 25 , 1 به 30 , 1 به 40 , 1 به 50 , 1 به 60 , 1 به 7.5 , 1 به 80

انتخاب قطر شافت ورودی (mm)

11 , 9

گیربکس کتابی حلزونی Yilmaz ایلماز سری EN سایز 80

موجود در انبار

12/050/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-4
Brand

ایلماز

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10 , 1 به 100 , 1 به 15 , 1 به 20 , 1 به 25 , 1 به 30 , 1 به 40 , 1 به 50 , 1 به 60 , 1 به 7.5 , 1 به 80

انتخاب قطر شافت ورودی (mm)

19 , 24 , 28

گیربکس مکعبی حلزونی Yilmaz ایلماز سری EN سایز 40

موجود در انبار

4/640/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-1
Brand

ایلماز

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10 , 1 به 100 , 1 به 15 , 1 به 20 , 1 به 25 , 1 به 30 , 1 به 40 , 1 به 50 , 1 به 60 , 1 به 7.5 , 1 به 80

انتخاب قطر شافت ورودی (mm)

11 , 14

گیربکس مکعبی حلزونی ایلماز سایز 63 سری EN

موجود در انبار

8/120/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10
Brand

ایلماز

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10 , 1 به 100 , 1 به 15 , 1 به 20 , 1 به 25 , 1 به 30 , 1 به 40 , 1 به 50 , 1 به 60 , 1 به 7.5 , 1 به 80

انتخاب قطر شافت ورودی (mm)

14 , 19 , 24