نمایش دادن همه 7 نتیجه

گیربکس حلزونی ایلماز سری EN

گیربکس حلزونی Yilmaz ایلماز سری EN سایز 50

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-1
Brand

ایلماز

گیربکس حلزونی ایلماز EN 100

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-2
Brand

ایلماز

گیربکس حلزونی ایلماز سری EN سایز 125

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-3
Brand

ایلماز

گیربکس کتابی حلزونی Yilmaz ایلماز سری EN سایز 30

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2
Brand

ایلماز

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10, 1 به 15, 1 به 20, 1 به 25, 1 به 30, 1 به 40, 1 به 50, 1 به 60, 1 به 7.5, 1 به 80

گیربکس کتابی حلزونی Yilmaz ایلماز سری EN سایز 80

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-4
Brand

ایلماز

گیربکس مکعبی حلزونی Yilmaz ایلماز سری EN سایز 40

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-1
Brand

ایلماز

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10, 1 به 100, 1 به 15, 1 به 20, 1 به 25, 1 به 30, 1 به 40, 1 به 50, 1 به 60, 1 به 7.5, 1 به 80

گیربکس مکعبی حلزونی ایلماز سایز 63 سری EN

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10
Brand

ایلماز