نمایش 1–18 از 178 نتیجه

الکتروموتور چینی

الکترو گیربکس شافت مستقیم 1 اسب رضایت

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-1
Brand

رضایت

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب برند موتور

چینی , موتوژن

الکتروگیربکس شافت مستقیم 0.5 اسب رضایت

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-3
Brand

رضایت

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 32 , 40 , 50 , 63 , 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب برند موتور

چینی , موتوژن

الکتروگیربکس شافت مستقیم 0.75 اسب رضایت

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-2
Brand

رضایت

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 20 , 200 , 25 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب برند موتور

چینی , موتوژن

الکتروگیربکس شافت مستقیم 1.5 اسب رضایت

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-1-11
Brand

رضایت

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب برند موتور

چینی , موتوژن

الکتروگیربکس شافت مستقیم 10 اسب رضایت

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-9
Brand

رضایت

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب برند موتور

چینی , موتوژن

الکتروگیربکس شافت مستقیم 15 اسب رضایت

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-8
Brand

رضایت

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب برند موتور

چینی , موتوژن

الکتروگیربکس شافت مستقیم 2 اسب رضایت

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-6
Brand

رضایت

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب برند موتور

چینی , موتوژن

الکتروگیربکس شافت مستقیم 20 اسب رضایت

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7
Brand

رضایت

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 20 , 200 , 230 , 25 , 280 , 32 , 330 , 40 , 450 , 50 , 63 , 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب قطر شافت خروجی

100میلیمتر-G7 , 75میلیمتر-G5 , 90میلیمتر-G6

الکتروگیربکس شافت مستقیم 25 اسب رضایت

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1
Brand

رضایت

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 230 , 31.5 , 40 , 50 , 63 , 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب قطر شافت خروجی

100میلیمتر-G7 , 90میلیمتر-G6

الکتروگیربکس شافت مستقیم 3 اسب رضایت

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-6
Brand

رضایت

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب برند موتور

چینی , موتوژن

الکتروگیربکس شافت مستقیم 4 اسب رضایت

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-5
Brand

رضایت

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب برند موتور

چینی , موتوژن

الکتروگیربکس شافت مستقیم 5.5 اسب رضایت

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-4
Brand

رضایت

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب برند موتور

چینی , موتوژن

الکتروگیربکس شافت مستقیم 7.5 اسب رضایت

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-9
Brand

رضایت

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب برند موتور

چینی , موتوژن

الکتروموتور 0.18 کیلووات پوسته آلومینیوم سه فاز مسی موتور

موجود در انبار

18/900/000 تومان
کد محصول: 381502-1-8
دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

Brand

مسی موتور

الکتروموتور 0.33 اسب 0.25 کیلووات تکفاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

3/660/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-13
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروموتور 0.33 اسب 0.25 کیلووات سه فاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

29/400/000 تومان31/500/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-2
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000

الکتروموتور 0.55 کیلووات 0.75 اسب تکفاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

3/660/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2-13-2
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 3000

الکتروموتور 0.55 کیلووات 0.75 اسب سه فاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

37/800/000 تومان42/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-5-2
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500 , 900 تا 1000