در حال نمایش 12 نتیجه

نتیجه جستجو “گیربکس های مکعبی”

گیربکس مکعبی حلزونی ایلماز سایز 63 سری EN

موجود در انبار

تومان8/120/000
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10
Brand

ایلماز

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10 , 1 به 100 , 1 به 15 , 1 به 20 , 1 به 25 , 1 به 30 , 1 به 40 , 1 به 50 , 1 به 60 , 1 به 7.5 , 1 به 80

انتخاب قطر شافت ورودی (mm)

14 , 19 , 24

گیربکس مکعبی سهند سری w سایز 130

موجود در انبار

تومان11/490/000
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-2
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10 , 1 به 100 , 1 به 15 , 1 به 20 , 1 به 30 , 1 به 40 , 1 به 50 , 1 به 60 , 1 به 7.5 , 1 به 80

انتخاب فلنچ خروجی

دارد , ندارد

انتخاب قطر شافت ورودی (mm)

28 , 38

گیربکس مکعبی سهند سری w سایز 110

موجود در انبار

تومان8/620/000
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-5
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10 , 1 به 100 , 1 به 15 , 1 به 20 , 1 به 30 , 1 به 40 , 1 به 50 , 1 به 60 , 1 به 7.5 , 1 به 80

انتخاب فلنچ خروجی

دارد , ندارد

انتخاب جنس پوسته

چدن

انتخاب قطر شافت ورودی (mm)

24 , 28

گیربکس مکعبی سهند سری w سایز 63

موجود در انبار

تومان2/410/000
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-4
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10 , 1 به 100 , 1 به 15 , 1 به 20 , 1 به 30 , 1 به 40 , 1 به 50 , 1 به 60 , 1 به 7.5 , 1 به 80

انتخاب فلنچ خروجی

دارد , ندارد

انتخاب نوع فلنچ ورودی

فلنچ بزرگ B5 , نیم فلنچ B14

انتخاب قطر شافت ورودی (mm)

19 , 24

گیربکس مکعبی سهند سری w سایز 30

موجود در انبار

تومان1/120/000
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-3
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10 , 1 به 100 , 1 به 15 , 1 به 20 , 1 به 30 , 1 به 40 , 1 به 50 , 1 به 60 , 1 به 7.5 , 1 به 80

انتخاب فلنچ خروجی

دارد-پایه بلند , دارد-پایه کوتاه , ندارد

گیربکس مکعبی سهند سری w سایز 90

موجود در انبار

تومان4/560/000
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-2
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10 , 1 به 100 , 1 به 15 , 1 به 20 , 1 به 30 , 1 به 40 , 1 به 50 , 1 به 60 , 1 به 7.5 , 1 به 80

انتخاب فلنچ خروجی

دارد , ندارد

انتخاب نوع فلنچ ورودی

فلنچ بزرگ B5 , نیم فلنچ B14

انتخاب قطر شافت ورودی (mm)

24 , 28

گیربکس مکعبی حلزونی Yilmaz ایلماز سری EN سایز 40

موجود در انبار

تومان4/640/000
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-1
Brand

ایلماز

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10 , 1 به 100 , 1 به 15 , 1 به 20 , 1 به 25 , 1 به 30 , 1 به 40 , 1 به 50 , 1 به 60 , 1 به 7.5 , 1 به 80

انتخاب قطر شافت ورودی (mm)

11 , 14

گیربکس مکعبی ترنج

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-2
Brand

ترنج

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 40 , 1 به 50 , 1 به 60

گیربکس مکعبی سهند سری w سایز 40

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10 , 1 به 100 , 1 به 15 , 1 به 20 , 1 به 30 , 1 به 40 , 1 به 50 , 1 به 60 , 1 به 7.5 , 1 به 80

گیربکس حلزونی مکعبی سهند سری w سایز 50

موجود در انبار

تومان1/720/000
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10 , 1 به 100 , 1 به 15 , 1 به 20 , 1 به 30 , 1 به 40 , 1 به 50 , 1 به 60 , 1 به 7.5 , 1 به 80

انتخاب فلنچ خروجی

دارد-پایه بلند , دارد-پایه کوتاه , ندارد

انتخاب نوع فلنچ ورودی

فلنچ بزرگ B5 , نیم فلنچ B14

انتخاب قطر شافت ورودی (mm)

14 , 19

اینورتر 55 کیلووات 75 اسب ABB

موجود در انبار

تومان202/580/000
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5-1-3-4-2-1-1
Brand

ABB

انتخاب مدل اینورتر ABB

ACS 580 , ACS 880

اینورتر 5.5 کیلووات 7.5 اسب ABB

موجود در انبار

تومان53/170/000
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5-1-3-4-2-1-1
Brand

ABB

انتخاب مدل اینورتر ABB

ACS 580 , ACS 880