نمایش دادن همه 10 نتیجه

نتیجه جستجو “گیربکس های مکعبی”

گیربکس مکعبی حلزونی ایلماز سایز 63 سری EN

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10
Brand

ایلماز

گیربکس مکعبی سهند سری w سایز 130

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-2
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10, 1 به 100, 1 به 15, 1 به 20, 1 به 30, 1 به 40, 1 به 50, 1 به 60, 1 به 7.5, 1 به 80

گیربکس مکعبی سهند سری w سایز 110

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-5
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10, 1 به 100, 1 به 15, 1 به 20, 1 به 30, 1 به 40, 1 به 50, 1 به 60, 1 به 7.5, 1 به 80

گیربکس مکعبی سهند سری w سایز 63

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-4
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10, 1 به 100, 1 به 15, 1 به 20, 1 به 30, 1 به 40, 1 به 50, 1 به 60, 1 به 7.5, 1 به 80

گیربکس مکعبی سهند سری w سایز 30

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-3
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10, 1 به 100, 1 به 15, 1 به 20, 1 به 30, 1 به 40, 1 به 50, 1 به 60, 1 به 7.5, 1 به 80

گیربکس مکعبی سهند سری w سایز 90

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-2
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10, 1 به 100, 1 به 15, 1 به 20, 1 به 30, 1 به 40, 1 به 50, 1 به 60, 1 به 7.5, 1 به 80

گیربکس مکعبی حلزونی Yilmaz ایلماز سری EN سایز 40

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-1
Brand

ایلماز

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10, 1 به 100, 1 به 15, 1 به 20, 1 به 25, 1 به 30, 1 به 40, 1 به 50, 1 به 60, 1 به 7.5, 1 به 80

گیربکس مکعبی ترنج

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-2
Brand

ترنج

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 40, 1 به 50, 1 به 60

گیربکس مکعبی سهند سری w سایز 40

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10, 1 به 100, 1 به 15, 1 به 20, 1 به 30, 1 به 40, 1 به 50, 1 به 60, 1 به 7.5, 1 به 80

گیربکس حلزونی مکعبی سهند سری w سایز 50

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10, 1 به 100, 1 به 15, 1 به 20, 1 به 30, 1 به 40, 1 به 50, 1 به 60, 1 به 7.5, 1 به 80