نمایش 1–18 از 29 نتیجه

گیربکس اصفهان متغییر|شهباز گیربکس

الکتروگیربکس پولادین پارت هلیکال شافت مستقیم 0.5 اسب سری G

موجود در انبار

6/515/000 تومان8/446/600 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3
Brand

پولادین پارت

انتخاب برند موتور

الکتروژن , چینی

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 63 , 80

الکتروگیربکس پولادین پارت هلیکال شافت مستقیم 0.75 اسب سری G

موجود در انبار

43/225/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-2
Brand

پولادین پارت

انتخاب برند موتور

چینی , موتوژن

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

الکتروگیربکس پولادین پارت هلیکال شافت مستقیم 1 اسب سری G

موجود در انبار

تومان7/835/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-2
Brand

پولادین پارت

انتخاب برند موتور

الکتروژن , چینی

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

الکتروگیربکس پولادین پارت هلیکال شافت مستقیم 1.5 اسب سری G

موجود در انبار

تومان9/635/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-1
Brand

پولادین پارت

انتخاب برند موتور

الکتروژن , چینی

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

الکتروگیربکس پولادین پارت هلیکال شافت مستقیم 10 اسب سری G

موجود در انبار

18/818/000 تومان26/075/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2
Brand

پولادین پارت

انتخاب برند موتور

الکتروژن , چینی

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

الکتروگیربکس پولادین پارت هلیکال شافت مستقیم 15 اسب سری G

موجود در انبار

38/495/000 تومان43/225/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-2
Brand

پولادین پارت

انتخاب برند موتور

الکتروژن , چینی

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 200 , 25 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

الکتروگیربکس پولادین پارت هلیکال شافت مستقیم 2 اسب سری G

موجود در انبار

تومان10/335/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5
Brand

پولادین پارت

انتخاب برند موتور

الکتروژن , چینی

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

الکتروگیربکس پولادین پارت هلیکال شافت مستقیم 20 اسب سری G

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-2
Brand

پولادین پارت

انتخاب برند موتور

چینی , موتوژن

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

الکتروگیربکس پولادین پارت هلیکال شافت مستقیم 25 اسب سری G

موجود در انبار

43/225/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-3
Brand

پولادین پارت

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب قطر شافت خروجی

100میلیمتر-G7 , 90میلیمتر-G6

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 230 , 31.5 , 40 , 50 , 63 , 80

الکتروگیربکس پولادین پارت هلیکال شافت مستقیم 30 اسب سری G

اتمام موجودی

تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2
Brand

پولادین پارت

انتخاب برند موتور

چینی , موتوژن

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 63 , 80

الکتروگیربکس پولادین پارت هلیکال شافت مستقیم 4 اسب سری G

موجود در انبار

14/585/000 تومان18/818/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-1
Brand

پولادین پارت

انتخاب برند موتور

الکتروژن , چینی

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

الکتروگیربکس پولادین پارت هلیکال شافت مستقیم 40 اسب سری G

اتمام موجودی

تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2
Brand

پولادین پارت

انتخاب برند موتور

چینی , موتوژن

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 63 , 80

الکتروگیربکس پولادین پارت هلیکال شافت مستقیم 5.5 اسب سری G

موجود در انبار

16/715/000 تومان18/818/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-4
Brand

پولادین پارت

انتخاب برند موتور

الکتروژن , چینی

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

الکتروگیربکس پولادین پارت هلیکال شافت مستقیم 50 اسب سری G

اتمام موجودی

40/725/000 تومان43/225/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-1
Brand

پولادین پارت

انتخاب برند موتور

چینی , موتوژن

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 63 , 80

الکتروگیربکس پولادین پارت هلیکال شافت مستقیم 60 اسب سری G

اتمام موجودی

40/725/000 تومان43/225/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4
Brand

پولادین پارت

انتخاب برند موتور

چینی , موتوژن

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 63 , 80

الکتروگیربکس پولادین پارت هلیکال شافت مستقیم 7.5 اسب سری G

موجود در انبار

20/995/000 تومان24/905/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-5
Brand

پولادین پارت

انتخاب برند موتور

الکتروژن , چینی

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

گیربکس خورشیدی شهباز تیپ 1010

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-7-7-1-13-8-7-1-3-2-1-7-1-2-5
Brand

شهباز گیربکس اصفهان

انتخاب سایز فریم الکتروموتور

100 , 132 , 160 , 180 , 200 , 225 , 250 , 80 , 90

انتخاب نوع خروجی گیربکس خورشیدی

MC (فلنچ دار با شافت خروجی تکخار)

انتخاب تعداد طبقه

1 استیج (نسبت تبدیل:تا 1 به 7) , 2 استیج (نسبت تبدیل:تا 10 الی 50) , 3 استیج (نسبت تبدیل:تا 50 الی 300) , 4 استیج (نسبت تبدیل:تا 300 الی 2200) , 5 استیج (نسبت تبدیل:2200 به بالا)

گیربکس خورشیدی شهباز تیپ 105

موجود در انبار

226/350/000 تومان436/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-7-7-1-13-8-7-1-3-2-1-7-1-1
Brand

شهباز گیربکس اصفهان

انتخاب سایز فریم الکتروموتور

100 , 132 , 80 , 90

انتخاب نوع خروجی گیربکس خورشیدی

FS (فلنچ دار با خروجی هزارخاری مادگی) , MC (فلنچ دار با شافت خروجی تکخار) , UC (پایه دار با شافت خروجی تکخار)

انتخاب تعداد طبقه

1 استیج (نسبت تبدیل:تا 1 به 7) , 2 استیج (نسبت تبدیل:تا 10 الی 50) , 3 استیج (نسبت تبدیل:تا 50 الی 300)