نمایش 1–18 از 129 نتیجه

گیربکس ایرانی

الکترو گیربکس بول هلیکال K127 پارس گرجی

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-5
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

الکترو گیربکس بول هلیکال K77 پارس گرجی

موجود در انبار

190/000/000 تومان200/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-3
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

الکترو گیربکس شافت مستقیم 1 اسب رضایت

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-1
Brand

رضایت

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب برند موتور

چینی , موتوژن

الکتروگیربکس بول هلیکال K107 پارس گرجی

موجود در انبار

190/000/000 تومان200/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-4
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

الکتروگیربکس بول هلیکال K87 پارس گرجی

موجود در انبار

94/000/000 تومان100/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-2
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

الکتروگیربکس بول هلیکال K97 پارس گرجی

موجود در انبار

110/000/000 تومان125/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-1
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

الکتروگیربکس بول هلیکال پارس گرجی K57

موجود در انبار

130/000/000 تومان145/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1-6
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

الکتروگیربکس بول هلیکال پارس گرجی مدل K67

موجود در انبار

130/000/000 تومان145/000/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-3-7-1-10-1
Brand

پارس گرجی

انتخاب نوع خروجی

ساده , شافت دار , فلنچ دار

الکتروگیربکس پولادین پارت هلیکال شافت مستقیم 0.5 اسب سری G

موجود در انبار

6/515/000 تومان8/446/600 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3
Brand

پولادین پارت

انتخاب برند موتور

الکتروژن , چینی

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 63 , 80

الکتروگیربکس پولادین پارت هلیکال شافت مستقیم 0.75 اسب سری G

موجود در انبار

43/225/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-2
Brand

پولادین پارت

انتخاب برند موتور

چینی , موتوژن

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

الکتروگیربکس پولادین پارت هلیکال شافت مستقیم 1 اسب سری G

موجود در انبار

تومان7/835/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-2
Brand

پولادین پارت

انتخاب برند موتور

الکتروژن , چینی

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

الکتروگیربکس پولادین پارت هلیکال شافت مستقیم 1.5 اسب سری G

موجود در انبار

تومان9/635/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-1
Brand

پولادین پارت

انتخاب برند موتور

الکتروژن , چینی

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

الکتروگیربکس پولادین پارت هلیکال شافت مستقیم 10 اسب سری G

موجود در انبار

18/818/000 تومان26/075/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2
Brand

پولادین پارت

انتخاب برند موتور

الکتروژن , چینی

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

الکتروگیربکس پولادین پارت هلیکال شافت مستقیم 15 اسب سری G

موجود در انبار

38/495/000 تومان43/225/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-2
Brand

پولادین پارت

انتخاب برند موتور

الکتروژن , چینی

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 200 , 25 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

الکتروگیربکس پولادین پارت هلیکال شافت مستقیم 2 اسب سری G

موجود در انبار

تومان10/335/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5
Brand

پولادین پارت

انتخاب برند موتور

الکتروژن , چینی

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

الکتروگیربکس پولادین پارت هلیکال شافت مستقیم 20 اسب سری G

موجود در انبار

تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-2
Brand

پولادین پارت

انتخاب برند موتور

چینی , موتوژن

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 315 , 32 , 40 , 400 , 50 , 63 , 80

الکتروگیربکس پولادین پارت هلیکال شافت مستقیم 25 اسب سری G

موجود در انبار

43/225/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-3
Brand

پولادین پارت

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب قطر شافت خروجی

100میلیمتر-G7 , 90میلیمتر-G6

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 230 , 31.5 , 40 , 50 , 63 , 80

الکتروگیربکس پولادین پارت هلیکال شافت مستقیم 30 اسب سری G

اتمام موجودی

تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2
Brand

پولادین پارت

انتخاب برند موتور

چینی , موتوژن

انتخاب نوع خروجی

پایه دار , فلنچ دار

انتخاب دور خروجی گیربکس (rpm)

100 , 125 , 160 , 200 , 63 , 80