نمایش 1–18 از 43 نتیجه

گیربکس سهند دور اصفهان sahand

گیربکس SN 2 سهند اصفهان پوسته آلومینیوم نسبت 1 به 7

موجود در انبار

2.495.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس SN2 سهند پوسته آلومینیوم دنده فولاد و چدن

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 110 فلنچ دار

موجود در انبار

4.900.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 130 فلنچ دار

موجود در انبار

7.135.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 150 فلنچ دار

موجود در انبار

9.855.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-4
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 185 فلنچ دار

موجود در انبار

13.750.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-5
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 210 فلنچ دار

موجود در انبار

25.905.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-7
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 250 فلنچ دار

موجود در انبار

41.030.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-6
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 62 فلنچ دار

موجود در انبار

1.850.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 86 فلنچ دار

موجود در انبار

2.530.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس بهکار سایز 86 نسبت 1 به 46

موجود در انبار

1.680.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس پاتیل ذوب سهند

موجود در انبار

6.745.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-4
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس پشت تراکتوری سهند | گیربکس افزاینده دور تراکتور

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-5-3-5
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 110 پایه دار

موجود در انبار

4.295.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 130 پایه دار

موجود در انبار

6.130.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 150 پایه دار

موجود در انبار

8.315.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-4
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 185 پایه دار

موجود در انبار

12.675.000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-5
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 210 پایه دار

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange