در حال نمایش 4 نتیجه

اینورتر تکفاز

اینورتر TECO تکو تایوان تک فاز E310 پلاس

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5-1-3-4-2-1-1
Brand

تکو TECO

توان ورودی

2hp-1.5kw, 3hp-2.2kw, 5hp-3.7kw

اینورتر TECO تکو تایوان تک فاز S310 سری BCD

موجود در انبار

تومان4/210/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5-1-3-4-2-1-1
Brand

تکو TECO

توان ورودی

2hp-1.5kw, 0.5HP-0.37KW, 0.75KW-1HP

اینورتر TECO تکو تایوان تک فاز S310 سری E

موجود در انبار

تومان3/640/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5-1-3-4-2-1-1
Brand

تکو TECO

توان ورودی

2hp-1.5kw, 0.5HP-0.37KW, 0.75KW-1HP

اینورتر TECO تکو تایوان تکفاز S310 سری D

موجود در انبار

تومان3/580/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5-1-3-4-2-1-1
Brand

تکو TECO

توان ورودی

2hp-1.5kw, 0.5HP-0.37KW, 0.75KW-1HP