در حال نمایش 4 نتیجه

اینورتر تکو Teco

اینورتر تکو TECO تایوان سه فاز E310 پلاس

موجود در انبار

6/760/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5-1-3-4-2-1-1
Brand

تکو TECO

توان ورودی

2hp-1.5kw , 3hp-2.2kw , 5hp-3.7kw

اینورتر تکو TECO تایوان سه فاز سری A510

موجود در انبار

132/450/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5-1-3-4-2-1-1
Brand

تکو TECO

توان ورودی

100HP – 75KW , 10hp-7.5kw , 125HP – 90KW , 150HP – 110KW , 15HP – 11KW , 175hp-132kw , 20HP – 15KW , 250hp-185kw , 25HP – 18.5KW , 300hp-220kw , 30HP – 22KW , 350hp-260kw , 40HP – 30KW , 415hp-300kw , 50HP – 37KW , 5hp-3.7kw , 60hp-45kw , 7.5hp-5.5kw , 75HP – 55KW , 160KW-215HP , 375KW-500HP

اینورتر سه فاز TECO تکو سری F510

موجود در انبار

114/630/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5-1-3-4-2-1-1
Brand

تکو TECO

توان ورودی

100HP – 75KW , 10hp-7.5kw , 125HP – 90KW , 150HP – 110KW , 15HP – 11KW , 175hp-132kw , 20HP – 15KW , 250hp-185kw , 25HP – 18.5KW , 300hp-220kw , 30HP – 22KW , 350hp-260kw , 40HP – 30KW , 415hp-300kw , 50HP – 37KW , 5hp-3.7kw , 60hp-45kw , 7.5hp-5.5kw , 75HP – 55KW , 160KW-215HP , 375KW-500HP

اینورتر سه فاز TECO تکو سری T310

موجود در انبار

9/300/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5-1-3-4-2-1-1
Brand

تکو TECO

توان ورودی

10hp-7.5kw , 15HP – 11KW , 20HP – 15KW , 25HP – 18.5KW , 2hp-1.5kw , 30HP – 22KW , 3hp-2.2kw , 40HP – 30KW , 50HP – 37KW , 5hp-3.7kw , 60hp-45kw , 7.5hp-5.5kw , 75HP – 55KW