در حال نمایش 4 نتیجه

اینورتر تکو Teco

اینورتر تکو TECO تایوان سه فاز E310 پلاس

موجود در انبار

تومان6/760/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5-1-3-4-2-1-1
Brand

تکو TECO

توان ورودی

2hp-1.5kw, 3hp-2.2kw, 5hp-3.7kw

اینورتر تکو TECO تایوان سه فاز سری A510

موجود در انبار

تومان132/450/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5-1-3-4-2-1-1
Brand

تکو TECO

توان ورودی

100HP – 75KW, 10hp-7.5kw, 125HP – 90KW, 150HP – 110KW, 15HP – 11KW, 175hp-132kw, 20HP – 15KW, 250hp-185kw, 25HP – 18.5KW, 300hp-220kw, 30HP – 22KW, 350hp-260kw, 40HP – 30KW, 415hp-300kw, 50HP – 37KW, 5hp-3.7kw, 60hp-45kw, 7.5hp-5.5kw, 75HP – 55KW, 160KW-215HP, 375KW-500HP

اینورتر سه فاز TECO تکو سری F510

موجود در انبار

تومان114/630/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5-1-3-4-2-1-1
Brand

تکو TECO

توان ورودی

100HP – 75KW, 10hp-7.5kw, 125HP – 90KW, 150HP – 110KW, 15HP – 11KW, 175hp-132kw, 20HP – 15KW, 250hp-185kw, 25HP – 18.5KW, 300hp-220kw, 30HP – 22KW, 350hp-260kw, 40HP – 30KW, 415hp-300kw, 50HP – 37KW, 5hp-3.7kw, 60hp-45kw, 7.5hp-5.5kw, 75HP – 55KW, 160KW-215HP, 375KW-500HP

اینورتر سه فاز TECO تکو سری T310

موجود در انبار

تومان9/300/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5-1-3-4-2-1-1
Brand

تکو TECO

توان ورودی

10hp-7.5kw, 15HP – 11KW, 20HP – 15KW, 25HP – 18.5KW, 2hp-1.5kw, 30HP – 22KW, 3hp-2.2kw, 40HP – 30KW, 50HP – 37KW, 5hp-3.7kw, 60hp-45kw, 7.5hp-5.5kw, 75HP – 55KW