نمایش 1–18 از 180 نتیجه

الکتروموتور ایرانی

الکترو موتور الکتروژن سه فاز 3 کیلووات 4 اسب 1400 تا 1500 دور

موجود در انبار

4/875/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-2-7-1-7
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو موتور الکتروژن سه فاز 3 کیلووات 4 اسب 3000 دور

موجود در انبار

4/585/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-2-7-1-7-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو موتور چدنی ژن سه فاز 45 کیلووات 60 اسب 1400 دور

موجود در انبار

64/070/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-3-19-1-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو موتور چدنی ژن سه فاز 45 کیلووات 60 اسب 3000 دور

موجود در انبار

60/390/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-3-19-1-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو موتور چدنی ژن سه فاز 45 کیلووات 60 اسب 900 دور

موجود در انبار

80/800/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-3-19-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو موتور موتور ژن سه فاز 15 کیلووات 20 اسب

موجود در انبار

17/105/000 تومانeach
کد کالا: 381502-1-3-21
دور خروجی الکتروموتور

3000

الکترو موتور موتور ژن سه فاز 15 کیلووات 20 اسب 1500 دور

موجود در انبار

18/654/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-3-21-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو موتور موتوژن سه فاز 0.55 کیلووات 0.75 اسب 1000 دور

موجود در انبار

3/090/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-2-6
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو موتور موتوژن سه فاز 0.55 کیلووات 0.75 اسب 1500 دور

موجود در انبار

2/840/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-2-6-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو موتور موتوژن سه فاز 0.55 کیلووات 0.75 اسب 3000 دور

موجود در انبار

2/430/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-2-6-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروژن سه فاز 0.25 کیلووات 0.33 اسب

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-10
دور خروجی الکتروموتور

3000

الکتروموتور 3 کیلووات سه فاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

5/395/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-5-2-12-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور آلومینیوم ایده آل 0.18 کیلووات 0.25 اسب سه فاز

موجود در انبار

1/195/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-4
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور آلومینیوم ایده آل 0.37 کیلووات 0.5 اسب سه فاز

موجود در انبار

1/495/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-14
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور آلومینیوم ایده آل 0.55 کیلووات 0.75 اسب سه فاز

موجود در انبار

1/845/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-20
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور آلومینیوم ایده آل 0.55 کیلووات 0.75 اسب سه فاز

موجود در انبار

1/845/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-2-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور الکتروژن 22 کیلووات پوسته چدن

موجود در انبار

28/335/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-2-7-1-13-4
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکتروموتور الکتروژن 30کیلووات پوسته چدن

موجود در انبار

38/340/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-2-7-1-13-3
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange