نمایش 1–18 از 51 نتیجه

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن

الکترو موتور چدنی ژن سه فاز 45 کیلووات 60 اسب

موجود در انبار

849.200.0001.235.000.000
کد کالا: 381502-1-3-19-1-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکترو موتور موتور ژن سه فاز 15 کیلووات 20 اسب

موجود در انبار

241.900.000261.800.000
کد کالا: 381502-1-3-21-1
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکترو موتور موتوژن سه فاز 0.55 کیلووات 0.75 اسب

موجود در انبار

30.000.00036.000.000
کد کالا: 381502-2-6-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروژن سه فاز 0.25 کیلووات 0.33 اسب

موجود در انبار

24.800.00029.400.000
کد کالا: 381502-1-10
دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

Brand

الکتروژن

الکتروموتور آلومینیوم ایده آل 0.18 کیلووات 0.25 اسب سه فاز

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-4
Brand

ایده آل IDEL

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور آلومینیوم ایده آل 0.37 کیلووات 0.5 اسب سه فاز

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-14
Brand

ایده آل IDEL

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500

الکتروموتور آلومینیوم ایده آل 0.55 کیلووات 0.75 اسب سه فاز

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-2-1
Brand

ایده آل IDEL

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروموتور الکتروژن سه فاز 0.18 کیلووات

موجود در انبار

22.300.000
کد کالا: 381502-1-6
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور الکتروژن سه فاز 0.55 کیلووات 0.75 اسب

موجود در انبار

29.900.00037.800.000
کد کالا: 381502-2-7
Brand

الکتروژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور ایده آل چدن 0.37 کیلووات 0.5 اسب تک فاز

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-1-15
Brand

ایده آل IDEL

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروموتور ایده آل چدن 0.55 کیلووات 0.75 اسب تک فاز

موجود در انبار

برای استعلام قیمت تماس بگیرید 09125727850 .
کد کالا: 381502-2-2
Brand

ایده آل IDEL

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی ژن 18.5 کیلووات 25 اسب

موجود در انبار

322.900.000621.900.000
کد کالا: 381502-1-3-19
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن تبریز سه فاز 160 کیلووات 220 اسب

موجود در انبار

3.103.100.0003.634.000.000
کد کالا: 381502-1-3-19-11
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن تبریز سه فاز 3 کیلووات 4 اسب

موجود در انبار

79.800.000148.900.000
کد کالا: 381502-1-3-10
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن تبریز سه فاز 315 کیلووات 430 اسب

موجود در انبار

5.846.324.000
کد کالا: 381502-1-3-19-7
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن تبریز سه فاز 5.5 کیلووات 7.5 اسب

موجود در انبار

152.400.000189.200.000
کد کالا: 381502-1-3-17-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن سه فاز 132 کیلووات 180 اسب

موجود در انبار

207.755.0003.049.800.000
کد کالا: 381502-1-3-19-6
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور چدنی موتوژن سه فاز 55 کیلووات 75 اسب

موجود در انبار

981.600.0001.376.300.000
کد کالا: 381502-1-3-19-5-2
Brand

موتوژن

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000