در حال نمایش 10 نتیجه

موتور تک شناور کشاورزی و صنعتی پمپیران

موتور تک شناور پمپیران مدل 10A

موجود در انبار

تومان198/260/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-5
Brand

پمپیران

توان ورودی

125HP – 90KW, 150HP – 110KW

موتور تک شناور پمپیران مدل 12A

موجود در انبار

تومان279/260/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-4
Brand

پمپیران

توان ورودی

175hp-132kw, 204hp–150kw, 250hp-185kw

موتور تک شناور پمپیران مدل 12B

موجود در انبار

کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-3
Brand

پمپیران

توان ورودی

300hp-220kw

موتور تک شناور پمپیران مدل 14B

موجود در انبار

کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-7
Brand

پمپیران

توان ورودی

300hp-220kw, 350hp-260kw, 415hp-300kw, 475hp-350kw

موتور تک شناور پمپیران مدل 6c

موجود در انبار

تومان23/560/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-1
Brand

پمپیران

توان ورودی

2hp-1.5kw, 3hp-2.2kw, 4hp-3kw

موتور تک شناور پمپیران مدل 6E

موجود در انبار

تومان29/575/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4
Brand

پمپیران

توان ورودی

10hp-7.5kw, 5hp-3.7kw, 7.5hp-5.5kw

موتور تک شناور پمپیران مدل 7A

موجود در انبار

تومان45/200/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-2
Brand

پمپیران

توان ورودی

12HP – 9.2KW, 15HP – 11KW, 18HP – 13KW, 20HP – 15KW, 25HP – 18.5KW, 30HP – 22KW

موتور تک شناور پمپیران مدل 8A

موجود در انبار

تومان79/765/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-1
Brand

پمپیران

توان ورودی

33HP – 24KW, 40HP – 30KW, 52HP – 38KW, 60hp-45kw, 75HP – 55KW

موتور تک شناور پمپیران مدل 9A

موجود در انبار

تومان84/570/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2-6
Brand

پمپیران

توان ورودی

100HP – 75KW, 33HP – 24KW, 40HP – 30KW, 50HP – 37KW, 60hp-45kw, 75HP – 55KW, 85HP – 62KW

موتور تک شناور پمپیران مدل 9B

موجود در انبار

تومان89/140/000
کد کالا: 381502-2-7-1-4-1-7-1-1-2-4-2-4-2
Brand

پمپیران

توان ورودی

100HP – 75KW, 125HP – 90KW, 150HP – 110KW, 40HP – 30KW, 50HP – 37KW, 60hp-45kw, 75HP – 55KW, 85HP – 62KW