نمایش دادن همه 10 نتیجه

گیربکس آویز ایلماز سری DR

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 0.75KW سری DR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-2
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

24, 32, 46

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 11KW سری DR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-9
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

58, 61

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 4KW سری DR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-6
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

21, 24, 35, 62

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 5.5KW سری DR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-7
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

21, 33, 51, 99

گیربکس هلیکال آویز Yilmaz ایلماز 0.55KW سری DR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-1
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

32, 46

گیربکس هلیکال آویز Yilmaz ایلماز 1.5KW سری DR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-4
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

21, 25, 32, 35, 49, 56, 68

گیربکس هلیکال آویز ایلماز 0.37 کیلووات سری DR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

152, 46

گیربکس هلیکال آویز ایلماز 1.5 اسب سری DR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-3
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

38, 39

گیربکس هلیکال آویز ایلماز 10 اسب سری DR

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-8
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

21, 33, 60

گیربکس هلیکال آویز ایلماز 4 اسب سری DR

اتمام موجودی

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-5
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

23, 24, 41, 45, 65