در حال نمایش 10 نتیجه

گیربکس آویز ایلماز سری DR

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 0.75KW سری DR

موجود در انبار

تومان23/450/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-2
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

24, 32, 46

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز, ترمزدار

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 11KW سری DR

موجود در انبار

تومان93/330/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-9
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

58, 61

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 4KW سری DR

موجود در انبار

تومان72/490/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-6
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

21, 24, 35, 62

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز, ترمزدار

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 5.5KW سری DR

موجود در انبار

تومان77/140/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-7
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

21, 33, 51, 99

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز

گیربکس هلیکال آویز Yilmaz ایلماز 0.55KW سری DR

موجود در انبار

تومان22/400/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-1
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

32, 46

انتخاب لوازم جانبی

ترمزدار

گیربکس هلیکال آویز Yilmaz ایلماز 1.5KW سری DR

موجود در انبار

تومان33/410/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-4
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

21, 25, 32, 35, 49, 56, 68

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز, ترمزدار

گیربکس هلیکال آویز ایلماز 0.37 کیلووات سری DR

موجود در انبار

تومان20/250/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

152, 46

انتخاب لوازم جانبی

ترمزدار

گیربکس هلیکال آویز ایلماز 1.5 اسب سری DR

موجود در انبار

تومان25/490/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-3
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

38, 39

انتخاب لوازم جانبی

ترمزدار

گیربکس هلیکال آویز ایلماز 10 اسب سری DR

موجود در انبار

تومان106/180/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-8
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

21, 33, 60

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز

گیربکس هلیکال آویز ایلماز 4 اسب سری DR

موجود در انبار

تومان50/260/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-5
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

23, 24, 41, 45, 65

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز, ترمزدار