نمایش 1–18 از 72 نتیجه

گیربکس ایرانی

پمپ آب سهند پمپ تبریز با دهانه 40

موجود در انبار

تومان3/310/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1
Brand

سهند

سریال پمپ ETA

250-40, 40-125, 40-160, 40-200, 40-315

پمپ حلزونی سهند پمپ تبریز SPT دهانه 65

موجود در انبار

تومان4/175/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-2
Brand

سهند

سریال پمپ ETA

65-125, 65-160, 65-200, 65-250, 65-315

پمپ حلزونی سهند پمپ تبریز SPT دهانه 80

موجود در انبار

تومان5/130/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-4
Brand

سهند

سریال پمپ ETA

80-160, 80-200, 80-250, 80-315, 80-400

پمپ حلزونی سهند پمپ تبریز خروجی 32

موجود در انبار

تومان4/090/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-1
Brand

سهند

سریال پمپ ETA

32-200, 32-250

پمپ حلزونی سهند تبریز SPT دهانه 50

موجود در انبار

تومان4/175/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-3
Brand

سهند

سریال پمپ ETA

50-160, 50-200, 50-250, 50-315

گریز از مرکز روغن داغ سهند پمپ تبریز مدل HOP دهانه 100

موجود در انبار

تومان25/630/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-4
Brand

سهند

پمپ روغن داغ

100-160, 100-200, 100-250

گریز از مرکز روغن داغ سهند پمپ تبریز مدل HOP دهانه 32

موجود در انبار

تومان17/920/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5
Brand

سهند

پمپ روغن داغ

32-160, 32-200, 32-250

گریز از مرکز روغن داغ سهند پمپ تبریز مدل HOP دهانه 40

موجود در انبار

تومان18/040/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-2
Brand

سهند

پمپ روغن داغ

40-160, 40-200, 40-250, 40-315

گریز از مرکز روغن داغ سهند پمپ تبریز مدل HOP دهانه 50

موجود در انبار

تومان18/700/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-1
Brand

سهند

پمپ روغن داغ

50-160, 50-200, 50-250, 50-315

گریز از مرکز روغن داغ سهند پمپ تبریز مدل HOP دهانه 65

موجود در انبار

تومان22/075/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-4
Brand

سهند

پمپ روغن داغ

65-160, 65-200, 65-250, 65-315

گریز از مرکز روغن داغ سهند پمپ تبریز مدل HOP دهانه 80

موجود در انبار

تومان23/070/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-3
Brand

سهند

پمپ روغن داغ

80-160, 80-200, 80-250, 80-315

گیربکس SN 2 سهند اصفهان پوسته آلومینیوم نسبت 1 به 7

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-1
Brand

سهند

انتخاب جنس دنده

چدن, فولاد آلیاژی

گیربکس SN2 سهند پوسته آلومینیوم دنده فولاد و چدن

موجود در انبار

تومان4/090/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1
Brand

سهند

انتخاب جنس دنده

چدن, فولاد آلیاژی

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 110 فلنچ دار

اتمام موجودی

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-2
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 15, 20, 23, 30, 40, 46, 52, 56, 64, 7, 72, 80

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 130 فلنچ دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-3
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 23, 30, 40, 46, 52, 64, 7, 72, 80

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 150 فلنچ دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-4
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 46, 54, 64, 7, 72, 80

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 185 فلنچ دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-5
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 210 فلنچ دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-7
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80