نمایش 1–18 از 72 نتیجه

گیربکس ایرانی

پمپ آب سهند پمپ تبریز با دهانه 40

موجود در انبار

3/310/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1
Brand

سهند

سریال پمپ ETA

250-40 , 40-125 , 40-160 , 40-200 , 40-315

پمپ حلزونی سهند پمپ تبریز SPT دهانه 65

موجود در انبار

4/175/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-2
Brand

سهند

سریال پمپ ETA

65-125 , 65-160 , 65-200 , 65-250 , 65-315

پمپ حلزونی سهند پمپ تبریز SPT دهانه 80

موجود در انبار

5/130/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-4
Brand

سهند

سریال پمپ ETA

80-160 , 80-200 , 80-250 , 80-315 , 80-400

پمپ حلزونی سهند پمپ تبریز خروجی 32

موجود در انبار

4/090/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-1
Brand

سهند

سریال پمپ ETA

32-200 , 32-250

پمپ حلزونی سهند تبریز SPT دهانه 50

موجود در انبار

4/175/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-3
Brand

سهند

سریال پمپ ETA

50-160 , 50-200 , 50-250 , 50-315

گریز از مرکز روغن داغ سهند پمپ تبریز مدل HOP دهانه 100

موجود در انبار

25/630/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-4
Brand

سهند

پمپ روغن داغ

100-160 , 100-200 , 100-250

گریز از مرکز روغن داغ سهند پمپ تبریز مدل HOP دهانه 32

موجود در انبار

17/920/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5
Brand

سهند

پمپ روغن داغ

32-160 , 32-200 , 32-250

گریز از مرکز روغن داغ سهند پمپ تبریز مدل HOP دهانه 40

موجود در انبار

18/040/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-2
Brand

سهند

پمپ روغن داغ

40-160 , 40-200 , 40-250 , 40-315

گریز از مرکز روغن داغ سهند پمپ تبریز مدل HOP دهانه 50

موجود در انبار

18/700/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-1
Brand

سهند

پمپ روغن داغ

50-160 , 50-200 , 50-250 , 50-315

گریز از مرکز روغن داغ سهند پمپ تبریز مدل HOP دهانه 65

موجود در انبار

22/075/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-4
Brand

سهند

پمپ روغن داغ

65-160 , 65-200 , 65-250 , 65-315

گریز از مرکز روغن داغ سهند پمپ تبریز مدل HOP دهانه 80

موجود در انبار

23/070/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-3
Brand

سهند

پمپ روغن داغ

80-160 , 80-200 , 80-250 , 80-315

گیربکس SN 2 سهند اصفهان پوسته آلومینیوم نسبت 1 به 7

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-1
Brand

سهند

انتخاب جنس دنده

چدن , فولاد آلیاژی

گیربکس SN2 سهند پوسته آلومینیوم دنده فولاد و چدن

موجود در انبار

4/090/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1
Brand

سهند

انتخاب جنس دنده

چدن , فولاد آلیاژی

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 110 فلنچ دار

اتمام موجودی

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-2
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 15 , 20 , 23 , 30 , 40 , 46 , 52 , 56 , 64 , 7 , 72 , 80

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 130 فلنچ دار

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-3
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 15 , 20 , 23 , 30 , 40 , 46 , 52 , 64 , 7 , 72 , 80

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 150 فلنچ دار

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-4
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 15 , 20 , 30 , 40 , 46 , 54 , 64 , 7 , 72 , 80

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 185 فلنچ دار

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-5
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 15 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 7 , 80

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 210 فلنچ دار

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-7
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 15 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 7 , 80