نمایش 1–18 از 49 نتیجه

گیربکس حلزونی

گیربکس NMRV مکعبی MOVA سایز 40 نسبت 1 به 7.5 با فلنچ B14

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-1-7-7-1-9-1-2-1-4-4
Brand

چینی

گیربکس حلزونی PGR ترکیه کتابی سایز 110 تیپ PMRV

موجود در انبار

16/195/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-1-7-7-1-9-1-2-1-4-6-1-3-2-2-1-1-1
Brand

PGR

انتخاب نوع فلنچ ورودی

فلنچ بزرگ B5 , نیم فلنچ B14

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10 , 1 به 100 , 1 به 15 , 1 به 20 , 1 به 25 , 1 به 30 , 1 به 40 , 1 به 50 , 1 به 60 , 1 به 7.5 , 1 به 80

گیربکس حلزونی PGR ترکیه کتابی سایز 40 تیپ PMRV

موجود در انبار

3/895/000 تومان4/195/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-1-7-7-1-9-1-2-1-4-6-1-3-2-2-1-1-1
Brand

PGR

انتخاب نوع فلنچ ورودی

نیم فلنچ B14

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10 , 1 به 100 , 1 به 15 , 1 به 20 , 1 به 25 , 1 به 30 , 1 به 40 , 1 به 50 , 1 به 60 , 1 به 7.5 , 1 به 80

انتخاب فلنچ خروجی

دارد-پایه بلند , دارد-پایه کوتاه , ندارد

انتخاب قطر شافت ورودی (mm)

11 , 14

گیربکس حلزونی PGR ترکیه کتابی سایز 50 تیپ PMRV

موجود در انبار

4/795/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-1-7-7-1-9-1-2-1-4-6-1-3-2-2-1-1-1
Brand

PGR

انتخاب نوع فلنچ ورودی

فلنچ بزرگ B5 , نیم فلنچ B14

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10 , 1 به 100 , 1 به 15 , 1 به 20 , 1 به 25 , 1 به 30 , 1 به 40 , 1 به 50 , 1 به 60 , 1 به 7.5 , 1 به 80

گیربکس حلزونی PGR ترکیه کتابی سایز 63 تیپ PMRV

موجود در انبار

6/795/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-1-7-7-1-9-1-2-1-4-6-1-3-2-2-1-1-1
Brand

PGR

انتخاب نوع فلنچ ورودی

فلنچ بزرگ B5 , نیم فلنچ B14

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10 , 1 به 100 , 1 به 15 , 1 به 20 , 1 به 25 , 1 به 30 , 1 به 40 , 1 به 50 , 1 به 60 , 1 به 7.5 , 1 به 80

گیربکس حلزونی PGR ترکیه کتابی سایز 90 تیپ PMRV

موجود در انبار

9/695/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-1-7-7-1-9-1-2-1-4-6-1-3-2-2-1-1-1
Brand

PGR

انتخاب نوع فلنچ ورودی

فلنچ بزرگ B5 , نیم فلنچ B14

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10 , 1 به 100 , 1 به 15 , 1 به 20 , 1 به 25 , 1 به 30 , 1 به 40 , 1 به 50 , 1 به 60 , 1 به 7.5 , 1 به 80

گیربکس حلزونی مکعبی سهند سری w سایز 50

موجود در انبار

1/720/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10 , 1 به 100 , 1 به 15 , 1 به 20 , 1 به 30 , 1 به 40 , 1 به 50 , 1 به 60 , 1 به 7.5 , 1 به 80

انتخاب فلنچ خروجی

دارد-پایه بلند , دارد-پایه کوتاه , ندارد

انتخاب نوع فلنچ ورودی

فلنچ بزرگ B5 , نیم فلنچ B14

انتخاب قطر شافت ورودی (mm)

14 , 19

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/FC سایز 110

موجود در انبار

6/365/000 تومان7/320/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-2
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 16 , 20 , 30 , 40 , 56 , 60 , 70 , 80 , 7.5

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/FC سایز 130

موجود در انبار

9/845/000 تومان11/315/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-2
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 16 , 20 , 30 , 40 , 56 , 60 , 70 , 80 , 7.5

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/FC سایز 150

موجود در انبار

12/795/000 تومان14/715/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-2
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 16 , 20 , 30 , 40 , 48 , 56 , 60 , 70 , 80 , 7.5

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/FC سایز 185

موجود در انبار

18/645/000 تومان21/440/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 20 , 30 , 40 , 56 , 60 , 70 , 80 , 7.5

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/FC سایز 49

موجود در انبار

1/995/000 تومان2/295/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 16 , 20 , 30 , 40 , 46 , 56 , 60 , 70 , 80 , 7.5

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/FC سایز 62

موجود در انبار

2/745/000 تومان3/155/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-1
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 16 , 20 , 30 , 40 , 46 , 56 , 60 , 70 , 80 , 7.5

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/FC سایز 86

موجود در انبار

3/895/000 تومان4/480/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-2
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 16 , 20 , 30 , 40 , 56 , 60 , 70 , 80 , 7.5

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/N سایز 110

موجود در انبار

5/945/000 تومان6/835/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-3
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 15 , 20 , 30 , 40 , 56 , 60 , 70 , 80 , 7.5

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/N سایز 130

موجود در انبار

8/895/000 تومان10/230/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-4
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 15 , 20 , 30 , 40 , 56 , 60 , 70 , 80 , 7.5

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/N سایز 150

موجود در انبار

11/865/000 تومان13/645/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-5
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 15 , 20 , 24 , 30 , 40 , 48 , 56 , 60 , 80 , 7.5

گیربکس رستمی اصفهان حلزونی MVF/N سایز 185

موجود در انبار

17/545/000 تومان20/175/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-5
Brand

رستمی

انتخاب نسبت تبدیل

10 , 100 , 20 , 30 , 40 , 56 , 60 , 70 , 80 , 7.5