نمایش 1–18 از 43 نتیجه

گیربکس سهند دور اصفهان sahand

گیربکس SN 2 سهند اصفهان پوسته آلومینیوم نسبت 1 به 7

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-1
Brand

سهند

انتخاب جنس دنده

چدن, فولاد آلیاژی

گیربکس SN2 سهند پوسته آلومینیوم دنده فولاد و چدن

موجود در انبار

تومان4/090/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1
Brand

سهند

انتخاب جنس دنده

چدن, فولاد آلیاژی

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 110 فلنچ دار

اتمام موجودی

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-2
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 15, 20, 23, 30, 40, 46, 52, 56, 64, 7, 72, 80

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 130 فلنچ دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-3
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 23, 30, 40, 46, 52, 64, 7, 72, 80

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 150 فلنچ دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-4
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 46, 54, 64, 7, 72, 80

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 185 فلنچ دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-5
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 210 فلنچ دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-7
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 250 فلنچ دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-6
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 16, 20, 30, 40, 42, 50, 60, 7, 80

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 62 فلنچ دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 12, 16, 19, 24, 32, 38, 48, 56, 64, 72, 8, 80

گیربکس Worm gear سهند MVF/FC Sahand سایز 86 فلنچ دار

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-1
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 12, 15, 23, 30, 40, 46, 56, 64, 7, 72

گیربکس بهکار سایز 86 نسبت 1 به 46

موجود در انبار

تومان1/930/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-2
Brand

سهند

انتخاب جنس پوسته

آلومینیوم, چدن

گیربکس پاتیل ذوب سهند

موجود در انبار

تومان6/740/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-4
Brand

سهند

انتخاب سایز گیربکس

110, 130, 150, 185, 86

گیربکس پشت تراکتوری سهند | گیربکس افزاینده دور تراکتور

موجود در انبار

تومان5/190/000
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-5-3-5
Brand

سهند

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 110 پایه دار

موجود در انبار

تومان5/600/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-2
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 130 پایه دار

موجود در انبار

تومان8/140/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-3
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 150 پایه دار

موجود در انبار

تومان10/730/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-4
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 185 پایه دار

موجود در انبار

تومان16/350/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-5
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80

گیربکس حلزونی VF نرمال Sahand سهند سایز 210 پایه دار

موجود در انبار

تومان30/170/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-1
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

10, 100, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 7, 80