نمایش 1–18 از 147 نتیجه

گیربکس صنعتی

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 0.75KW سری DR

موجود در انبار

23/450/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-2
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

24 , 32 , 46

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز , ترمزدار

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 11KW سری DR

موجود در انبار

93/330/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-9
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

58 , 61

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 4KW سری DR

موجود در انبار

72/490/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-6
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

21 , 24 , 35 , 62

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز , ترمزدار

الکترو گیربکس آویز Yilmaz ایلماز 5.5KW سری DR

موجود در انبار

77/140/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-7
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

21 , 33 , 51 , 99

انتخاب لوازم جانبی

بدون ترمز

الکترو گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 0.75 کیلووات سری KR

موجود در انبار

26/350/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-1
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

15 , 23 , 33 , 68 , 99

الکترو گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 1.5KWسری KR

موجود در انبار

56/100/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-3
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

101 , 11 , 21 , 33 , 48 , 61 , 83

الکترو گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 3 کیلووات سری KR

موجود در انبار

60/030/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-4
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

109 , 17 , 23 , 33 , 50 , 59 , 61 , 76

الکترو گیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 4KW سری KR

موجود در انبار

82/850/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-6
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

101 , 18 , 24 , 33 , 43 , 51 , 67

الکتروگیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 0.18KW سری KR

موجود در انبار

15/720/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-7
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

8.8

الکتروگیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 0.25KW سری KR

موجود در انبار

20/300/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-8
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

6.7

الکتروگیربکس بول هلیکال Yilmaz ایلماز 37KW سری KR

موجود در انبار

269/140/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-9
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

97

الکتروگیربکس بول هلیکال ایلماز 11 کیلووات 15 اسب سری KR

موجود در انبار

139/740/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-12
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

107 , 37 , 45 , 52 , 65

الکتروگیربکس بول هلیکال ایلماز 15 کیلووات 20 اسب سری KR

موجود در انبار

197/830/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-15
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

109 , 22 , 37 , 65

الکتروگیربکس حلزونی Yilmaz ایلماز سایز 40 سری EV

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-13-6-2
Brand

ایلماز

الکتروگیربکس حلزونی Yilmaz ایلماز سایز 63 سری EV

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-13-6-3
Brand

ایلماز

الکتروگیربکس کتابی حلزونی Yilmaz ایلماز سایز 100 سری EV

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-13-6-5-1
Brand

ایلماز

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10 , 1 به 100 , 1 به 15 , 1 به 20 , 1 به 25 , 1 به 30 , 1 به 40 , 1 به 50 , 1 به 60 , 1 به 7.5 , 1 به 80

انتخاب قطر شافت ورودی (mm)

24 , 28

الکتروگیربکس کتابی حلزونی Yilmaz ایلماز سایز 125 سری EV

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-17-13-6-5
Brand

ایلماز

الکتروگیربکس هلیکال Yilmaz ایلماز 3 کیلووات 4 اسب سری MR

موجود در انبار

53/480/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-1-1-1-2-1-16-1-10-5-8
Brand

ایلماز

دور خروجی گیربکس ایلماز (RPM)

102 , 121 , 173 , 206 , 23 , 250 , 322 , 35 , 414 , 49 , 68 , 90