در حال نمایش 7 نتیجه

گیربکس کتابی سهند

گیربکس حلزونی مکعبی سهند سری w سایز 50

موجود در انبار

تومان1/720/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10, 1 به 100, 1 به 15, 1 به 20, 1 به 30, 1 به 40, 1 به 50, 1 به 60, 1 به 7.5, 1 به 80

انتخاب فلنچ خروجی

دارد-پایه بلند, دارد-پایه کوتاه, ندارد

انتخاب نوع فلنچ ورودی

فلنچ بزرگ B5, نیم فلنچ B14

انتخاب قطر شافت ورودی (mm)

14, 19

گیربکس مکعبی سهند سری w سایز 110

موجود در انبار

تومان8/620/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-5
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10, 1 به 100, 1 به 15, 1 به 20, 1 به 30, 1 به 40, 1 به 50, 1 به 60, 1 به 7.5, 1 به 80

انتخاب فلنچ خروجی

دارد, ندارد

انتخاب جنس پوسته

چدن

انتخاب قطر شافت ورودی (mm)

24, 28

گیربکس مکعبی سهند سری w سایز 130

موجود در انبار

تومان11/490/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-2
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10, 1 به 100, 1 به 15, 1 به 20, 1 به 30, 1 به 40, 1 به 50, 1 به 60, 1 به 7.5, 1 به 80

انتخاب فلنچ خروجی

دارد, ندارد

انتخاب قطر شافت ورودی (mm)

28, 38

گیربکس مکعبی سهند سری w سایز 30

موجود در انبار

تومان1/120/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-3
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10, 1 به 100, 1 به 15, 1 به 20, 1 به 30, 1 به 40, 1 به 50, 1 به 60, 1 به 7.5, 1 به 80

انتخاب فلنچ خروجی

دارد-پایه بلند, دارد-پایه کوتاه, ندارد

گیربکس مکعبی سهند سری w سایز 40

موجود در انبار

کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10, 1 به 100, 1 به 15, 1 به 20, 1 به 30, 1 به 40, 1 به 50, 1 به 60, 1 به 7.5, 1 به 80

گیربکس مکعبی سهند سری w سایز 63

موجود در انبار

تومان2/410/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-4
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10, 1 به 100, 1 به 15, 1 به 20, 1 به 30, 1 به 40, 1 به 50, 1 به 60, 1 به 7.5, 1 به 80

انتخاب فلنچ خروجی

دارد, ندارد

انتخاب نوع فلنچ ورودی

فلنچ بزرگ B5, نیم فلنچ B14

انتخاب قطر شافت ورودی (mm)

19, 24

گیربکس مکعبی سهند سری w سایز 90

موجود در انبار

تومان4/560/000
کد کالا: 381502-1-9-1-3-1-17-1-2
Brand

سهند

انتخاب نسبت تبدیل

1 به 10, 1 به 100, 1 به 15, 1 به 20, 1 به 30, 1 به 40, 1 به 50, 1 به 60, 1 به 7.5, 1 به 80

انتخاب فلنچ خروجی

دارد, ندارد

انتخاب نوع فلنچ ورودی

فلنچ بزرگ B5, نیم فلنچ B14

انتخاب قطر شافت ورودی (mm)

24, 28