در حال نمایش 5 نتیجه

گیربکس SN

گیربکس SN 2 سهند اصفهان پوسته آلومینیوم نسبت 1 به 7

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-1
Brand

سهند

انتخاب جنس دنده

چدن , فولاد آلیاژی

گیربکس SN2 سهند پوسته آلومینیوم دنده فولاد و چدن

موجود در انبار

4/090/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1
Brand

سهند

انتخاب جنس دنده

چدن , فولاد آلیاژی

گیربکس سهند اصفهان SN 1

موجود در انبار

3/090/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3
Brand

سهند

انتخاب جنس دنده

چدن , فولاد آلیاژی

گیربکس سهند اصفهان SN 3

موجود در انبار

5/290/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-2
Brand

سهند

انتخاب جنس دنده

چدن , فولاد آلیاژی

گیربکس سهند اصفهان SN 4

موجود در انبار

10/590/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3
Brand

سهند

انتخاب جنس دنده

چدن , فولاد آلیاژی