نمایش 1–18 از 31 نتیجه

الکتروموتور ارسم ercem guanglu

الکتروموتور 11KW سه فاز ارسم گوانگلو

موجود در انبار

30.235.000342.400.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-3
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 750, 900 تا 1000

الکتروموتور 150 اسب ارسم گوانگلو 110KW سه فاز

موجود در انبار

248.395.0002.568.000.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-9
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 750, 900 تا 1000

الکتروموتور 15KW سه فاز ارسم گوانگلو

موجود در انبار

35.635.000417.300.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-2
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 750, 900 تا 1000

الکتروموتور 2.2KW سه فاز 3 اسب ارسم گوانگلو

موجود در انبار

64.200.00096.300.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور 30KW ارسم گوانگلو 40 اسب سه فاز

موجود در انبار

59.395.000706.200.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-7
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 750, 900 تا 1000

الکتروموتور 5 اسب 3.7 کیلووات تک فاز ارسم

موجود در انبار

101.650.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12-1-4
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور 7.5KW سه فاز 10 اسب ارسم گوانگلو

موجود در انبار

160.500.000267.500.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-2
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 0.37KW نیم اسب تک فاز

موجود در انبار

39.590.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12-1-3
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 0.55KW تک فاز

موجود در انبار

41.730.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12-1-2
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 0.75 کیلووات 1 اسب سه فاز

موجود در انبار

38.520.00053.500.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-1-2
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 0.75KW تک فاز

موجود در انبار

51.360.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12-1-1
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 1.1 کیلووات 1.5 اسب سه فاز

موجود در انبار

43.870.00058.850.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-1-1
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 1.1KW تک فاز

موجود در انبار

51.360.00062.060.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12-1
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور ارسم 1.5 کیلووات 2 اسب سه فاز

موجود در انبار

56.710.00064.200.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-1
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 1.5KW تک فاز

موجود در انبار

74.900.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12-1-5
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 2.2KW تک فاز

موجود در انبار

74.900.00082.390.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12-1-7
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور ارسم 3 کیلووات 4 اسب سه فاز

موجود در انبار

77.040.000133.750.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-5
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 3KW تک فاز

موجود در انبار

90.950.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12-1-6
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000