نمایش 1–18 از 43 نتیجه

الکتروموتور استریم

الکتروموتور 0.55 کیلووات استریم چین تکفاز

موجود در انبار

تومان0
کد کالا: 381502-1-1-3-1-2
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور 1 اسب 0.75 کیلووات استریم چین تکفاز

موجود در انبار

تومان0
کد کالا: 381502-1-1-3-1-1
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور 1.5 اسب 1.1 کیلووات استریم چین تکفاز

موجود در انبار

تومان0
کد کالا: 381502-1-1-3-1
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور 200 کیلووات 275 اسب چینی استریم چدنی

موجود در انبار

تومان0
کد کالا: 381502-1-1-6
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور 30 اسب 22 کیلووات استریم Stream چین پوسته چدن

موجود در انبار

تومان0
کد کالا: 381502-2-8-3-8
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور 4 اسب سه فاز استریم Stream پوسته چدن در قاب بغل

موجود در انبار

تومان0
کد کالا: 381502-2-8-3-1
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور عمود نصب استریم STREAM چینی سه فاز مدل VHS

موجود در انبار

تومان0
کد کالا: 381502-1-1-10-9
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور عمودی 125 اسب 90 کیلووات استریم STREAM

موجود در انبار

تومان0
کد کالا: 381502-1-1-10-4
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور عمودی 150 اسب 110 کیلووات استریم STREAM

موجود در انبار

تومان0
کد کالا: 381502-1-1-10-8
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور عمودی 175 اسب استریم STREAM

موجود در انبار

تومان0
کد کالا: 381502-1-1-10-13
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور عمودی 200 اسب استریم STREAM

موجود در انبار

تومان0
کد کالا: 381502-1-1-10-12
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور عمودی 25 اسب 18.5 کیلووات استریم STREAM مدل VHS

موجود در انبار

تومان0
کد کالا: 381502-1-1-10-1
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور عمودی 250HP استریم STREAM VHS

موجود در انبار

تومان0
کد کالا: 381502-1-1-10-11
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور عمودی 270HP استریم STREAM مدل VHS

موجود در انبار

تومان0
کد کالا: 381502-1-1-10-10
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور عمودی 30 اسب 22 کیلووات استریم STREAM مدل VHS

موجود در انبار

تومان0
کد کالا: 381502-1-1-10-3
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور عمودی 40 اسب 30 کیلووات استریم STREAM مدل VHS

موجود در انبار

تومان0
کد کالا: 381502-1-1-10-2
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور عمودی 50 اسب 37 کیلووات استریم STREAM

موجود در انبار

تومان0
کد کالا: 381502-1-1-10
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور عمودی 60 اسب 45 کیلووات استریم STREAM

موجود در انبار

تومان0
کد کالا: 381502-1-1-10-7
Brand

استریم

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000