نمایش دادن همه 8 نتیجه

الکتروموتور پوسته آلومینیوم ارسم

الکتروموتور 5 اسب 3.7 کیلووات تک فاز ارسم

موجود در انبار

101.650.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12-1-4
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور ارسم 0.37KW نیم اسب تک فاز

موجود در انبار

39.590.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12-1-3
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 0.55KW تک فاز

موجود در انبار

41.730.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12-1-2
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 0.75KW تک فاز

موجود در انبار

51.360.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12-1-1
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 1.1KW تک فاز

موجود در انبار

51.360.00062.060.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12-1
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور ارسم 1.5KW تک فاز

موجود در انبار

74.900.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12-1-5
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور ارسم 2.2KW تک فاز

موجود در انبار

74.900.00082.390.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12-1-7
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور ارسم 3KW تک فاز

موجود در انبار

90.950.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-8-6-12-1-6
Brand

ارسم گوانگلو

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000