نمایش 1–18 از 43 نتیجه

الکتروموتور پوسته چدن کاجیلی

الکتروموتور 0.33 اسب 0.25 کیلووات سه فاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

تومان29/400/000تومان31/500/000
کد کالا: 381502-1-5-2-2
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروموتور 0.55 کیلووات 0.75 اسب سه فاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

تومان37/800/000تومان42/000/000
کد کالا: 381502-1-5-2
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروموتور 0.75 کیلووات سه فاز آلومینیوم کاجلی

موجود در انبار

تومان3/456/000تومان4/640/000
کد کالا: 381502-1-5-2-6
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور 1.1 کیلووات سه فاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

تومان4/640/000تومان6/570/000
کد کالا: 381502-1-5-2-8
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور 2.2 کیلووات سه فاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

تومان5/076/000تومان8/100/000
کد کالا: 381502-1-5-2-10
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور 3 کیلووات سه فاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

تومان5/395/000تومان7/340/000
کد کالا: 381502-1-5-2-12-2
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور چینی کاجلی 110KW سه فاز

موجود در انبار

تومان178/200/000تومان255/990/000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-3
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور چینی کاجلی 180 اسب سه فاز پوسته چدن

موجود در انبار

تومان212/520/000تومان405/720/000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-2
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور چینی کاجیلی 0.12 اسب سه فاز پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

تومان23/100/000
کد کالا: 381502-1-5-2-4
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور چینی کاجیلی 0.25 اسب سه فاز پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

تومان26/200/000
کد کالا: 381502-1-5-2-3
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروموتور چینی کاجیلی 0.5 اسب سه فاز پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

تومان29/400/000تومان37/800/000
کد کالا: 381502-1-5-2-1
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور چینی کاجیلی 1 اسب تک فاز پوسته چدن

موجود در انبار

تومان2/760/000تومان4/410/000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-7-4
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور چینی کاجیلی 1.5KW سه فاز پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

تومان3/860/000تومان6/480/000
کد کالا: 381502-1-5-2-12
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور چینی کاجیلی 200KW سه فاز

موجود در انبار

تومان255/990/000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-7
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور چینی کاجیلی 25 اسب سه فاز پوسته چدن

موجود در انبار

تومان24/840/000تومان43/195/000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-5
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 750, 900 تا 1000

الکتروموتور چینی کاجیلی 3 کیلووات سه فاز چدن

موجود در انبار

تومان5/520/000تومان12/070/000
کد کالا: 381502-1-5-2-9
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 750, 900 تا 1000

الکتروموتور چینی کاجیلی 5.5 کیلووات 7.5 اسب چدن

موجود در انبار

تومان9/660/000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-1
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور چینی کاجیلی آلومینیوم 5.5 اسب سه فاز

موجود در انبار

تومان8/424/000تومان8/640/000
کد کالا: 381502-1-5-2-12-1
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000