نمایش 1–18 از 43 نتیجه

الکتروموتور پوسته چدن کاجیلی

الکتروموتور 0.33 اسب 0.25 کیلووات سه فاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

29.400.00031.500.000
کد کالا: 381502-1-5-2-2
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروموتور 0.55 کیلووات 0.75 اسب سه فاز کاجلی آلومینیوم

موجود در انبار

37.800.00042.000.000
کد کالا: 381502-1-5-2
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروموتور 0.75 کیلووات سه فاز آلومینیوم کاجلی

موجود در انبار

38.800.00050.400.000
کد کالا: 381502-1-5-2-6
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور 1.1 کیلووات سه فاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

50.400.00071.400.000
کد کالا: 381502-1-5-2-8
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور 2.2 کیلووات سه فاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

57.800.00094.500.000
کد کالا: 381502-1-5-2-10
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور 3 کیلووات سه فاز آلومینیوم کاجیلی

موجود در انبار

5.395.00079.800.000
کد کالا: 381502-1-5-2-12-2
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور چینی کاجلی 110KW سه فاز

موجود در انبار

1.995.000.0002.782.500.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-3
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور چینی کاجلی 180 اسب سه فاز پوسته چدن

موجود در انبار

2.310.000.0004.410.000.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-2
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور چینی کاجیلی 0.12 اسب سه فاز پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

23.100.000
کد کالا: 381502-1-5-2-4
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور چینی کاجیلی 0.25 اسب سه فاز پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

26.200.000
کد کالا: 381502-1-5-2-3
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 900 تا 1000

الکتروموتور چینی کاجیلی 0.5 اسب سه فاز پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

29.400.00037.800.000
کد کالا: 381502-1-5-2-1
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور چینی کاجیلی 1 اسب تک فاز پوسته چدن

موجود در انبار

47.200.00052.500.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-7-4
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور چینی کاجیلی 1.5KW سه فاز پوسته آلومینیوم

موجود در انبار

42.000.00057.800.000
کد کالا: 381502-1-5-2-12
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 900 تا 1000

الکتروموتور چینی کاجیلی 200KW سه فاز

موجود در انبار

2.782.500.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-9-1-3-7
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور چینی کاجیلی 25 اسب سه فاز پوسته چدن

موجود در انبار

43.195.000451.500.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-5
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 750, 900 تا 1000

الکتروموتور چینی کاجیلی 3 کیلووات سه فاز چدن

موجود در انبار

10.255.000131.200.000
کد کالا: 381502-1-5-2-9
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000, 750, 900 تا 1000

الکتروموتور چینی کاجیلی 5.5 کیلووات 7.5 اسب چدن

موجود در انبار

136.500.000
کد کالا: 381502-1-5-2-7-1
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

الکتروموتور چینی کاجیلی آلومینیوم 5.5 اسب سه فاز

موجود در انبار

94.500.000100.800.000
کد کالا: 381502-1-5-2-12-1
Brand

کاجیلی

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000