در حال نمایش 11 نتیجه

پمپ آب خانگی

پمپ آب بشقابی الکتروژن یک اسب CM100 تکفاز

موجود در انبار

4/425/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-2-1-6-6-13-12-2-1
Brand

الکتروژن

تعداد خرید

پالت 56تایی , یک عددی

پمپ آب بشقابی دو اسب دو پروانه الکتروژن CBT210 سه فاز

موجود در انبار

9/970/000 تومان
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-2-1-6-6-13-12-2-2
Brand

الکتروژن

تعداد خرید

پالت 27تایی , یک عددی

پمپ آب جتی یک اسب موتوژن تبریز مدل CAM100

موجود در انبار

4/720/000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-2-1-6-6-13-12
Brand

موتوژن

پمپ بشقابی 2 اسب دو پروانه الکتروژن CB210 تکفاز

موجود در انبار

10/700/000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-2-1-6-6-13-12-2
Brand

الکتروژن

پمپ بشقابی ارس یک اسب CM100

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-1
Brand

ارس

انتخاب جنس پروانه

پلاستیک مهندسی PA6 یا PPO , چدن cast iron

پمپ بشقابی سیلند ایتالیا SEALAND مدل K 50M

موجود در انبار

8/820/000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5-1-3-4-2-1-1
Brand

سیلند ایتالیا

پمپ بشقابی موتوژن یک اسب مدل CM100 تکفاز

موجود در انبار

3/940/000 تومان
افزودن به سبد خرید
کد محصول: 381502-1-1-11-7-1-1-6-3-1-3-1-5-3-2-4-2-1-4-3-3-1-3-1-3-3-4-1-4-13-1-2-1-6-6-13-12-1
Brand

موتوژن

پمپ دو پروانه سیلند Sealand ایتالیایی سری مدل BK

موجود در انبار

13/200/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5-1-3-4-2-1-1
Brand

سیلند ایتالیا

انتخاب کد پمپ سیلند

BK1003T , BK100M , BK1253T , BK1503T , BK150M , BK150T , BK200M , BK200T , BK300M , BK300T , BK400T , BK550T , BK750T , BK753T

پمپ محیطی سیلند ایتالیا SEALAND مدل Basic

موجود در انبار

4/662/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5-1-3-4-2-1-1
Brand

سیلند ایتالیا

انتخاب توان الکتروموتور

0.5HP-0.37KW

پمپ محیطی سیلند ایتالیا SEALAND مدل ONDINA 100M

موجود در انبار

8/190/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5-1-3-4-2-1-1
Brand

سیلند ایتالیا

انتخاب توان الکتروموتور

0.75KW-1HP

پمپ محیطی سیلند ایتالیا SEALAND مدل PA 100M

موجود در انبار

13/860/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5-1-3-4-2-1-1
Brand

سیلند ایتالیا

انتخاب توان الکتروموتور

0.75KW-1HP