در حال نمایش 8 نتیجه

پمپ توان تک

لجن کش تکفاز توان تک پروانه نیمه باز 2 اینچ 12 متری

موجود در انبار

12/950/000 تومان13/900/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5-1-1
Brand

توان تک

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر , فلوتردار

لجن کش تکفاز توان تک پروانه نیمه باز 3 اینچ 12 متری

موجود در انبار

12/950/000 تومان13/900/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5-1
Brand

توان تک

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر , فلوتردار

لجن کش توان تک پروانه چدنی بدون فلوتر 2 اینچ 15 متری

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5-1-3-2
Brand

توان تک

انتخاب منبع انرژی

برق تکفاز , برق سه فاز

لجن کش توان تک پروانه چدنی بدون فلوتر 2 اینچ 20 متری

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5-1-3-1
Brand

توان تک

انتخاب منبع انرژی

برق تکفاز , برق سه فاز

لجن کش توان تک پروانه چدنی بدون فلوتر 3 اینچ 14متری

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5-1-3
Brand

توان تک

انتخاب منبع انرژی

برق تکفاز , برق سه فاز

لجن کش توان تک پروانه چدنی بدون فلوتر 3 اینچ 20 متری

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5-1-3-3
Brand

توان تک

انتخاب منبع انرژی

برق تکفاز , برق سه فاز

لجن کش توان تک پروانه نیمه باز 2 اینچ 20 متری

موجود در انبار

12/950/000 تومان14/095/000 تومان
کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5-1-2
Brand

توان تک

انتخاب نوع اتصال

بدون فلوتر , فلوتردار

انتخاب منبع انرژی

برق تکفاز , برق سه فاز

لجن کش توان تک پروانه نیمه باز بدون فلوتر 3 اینچ 20 متری

موجود در انبار

کد محصول: 381502-1-9-1-3-1-17-3-8-7-1-6-3-3-1-1-5-5-2-1-2-3-3-2-1-1-12-3-2-2-3-2-1-2-2-1-4-1-7-6-1-5
Brand

توان تک

انتخاب منبع انرژی

برق تکفاز , برق سه فاز