دسته ها

الکتروموتور موتوژن MOTOGEN (134)

الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن (120)

الکتروموتور تک فاز آلومینیومی موتوژن (14)

الکتروموتور ایرانی (183)

الکتروموتور (183)

محصولات جدید

الکترو موتور الکتروژن سه فاز 3 کیلووات 4 اسب 1400 تا 1500 دور

موجود در انبار

4/875/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-2-7-1-7
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو موتور الکتروژن سه فاز 3 کیلووات 4 اسب 3000 دور

موجود در انبار

4/585/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-2-7-1-7-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو موتور چدنی ژن سه فاز 45 کیلووات 60 اسب 1400 دور

موجود در انبار

64/070/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-3-19-1-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو موتور چدنی ژن سه فاز 45 کیلووات 60 اسب 3000 دور

موجود در انبار

60/390/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-3-19-1-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو موتور چدنی ژن سه فاز 45 کیلووات 60 اسب 900 دور

موجود در انبار

80/800/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-3-19-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو موتور موتور ژن سه فاز 15 کیلووات 20 اسب 1500 دور

موجود در انبار

18/654/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-3-21-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو موتور موتور ژن سه فاز 15 کیلووات 20 اسب 3000 دور

موجود در انبار

17/105/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-1-3-21
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو موتور موتوژن سه فاز 0.55 کیلووات 0.75 اسب 1000 دور

موجود در انبار

3/090/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-2-6
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو موتور موتوژن سه فاز 0.55 کیلووات 0.75 اسب 1500 دور

موجود در انبار

2/840/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-2-6-1
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو موتور موتوژن سه فاز 0.55 کیلووات 0.75 اسب 3000 دور

موجود در انبار

2/430/000 تومانeach
افزودن به سبد خرید
کد کالا: 381502-2-6-2
Brand

شورش

Size

24 X 4in.

Color

Orange

الکترو موتور
تکفاز

مقالات